9 Hiến sĩ lập lại lời khấn tại nhà Học viện Phi-Luật-Tân

Ngày 8 tháng 8 năm 2017 là một ngày quan trọng với anh em học viện Hiến sĩ tại Philippines, bởi vì có 9 anh em Học viện lặp lại lời khấn: Vâng phục, khiết tịnh, khó nghèo, và kiên tâm trong Hội Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Vốn là một cộng đoàn quốc tế, các anh em lặp lại lời khấn cũng đến từ các nước: Thái Lan, Philippines, và Việt Nam. Cha Mon Bernabe, OMI – Phụ tá Tổng quyền – chủ sự thánh lễ và đại diện Cha Bề trên Tổng quyền nhận lời khấn của các anh em.

Sau phần Công bố Phúc Âm, lần lượt từng anh em được cha Francis Zabala – Bề Trên Học Viện – gọi  tên để anh em nói lên sự hiện diện và sẵn sàng của mình, để một lần nữa dâng lên Thiên Chúa đời sống thánh hiến của mình. Một tay cầm nến sáng và một tay giữ Hiến pháp Luật dòng, các anh em cùng tuyên lời khấn hứa lên Thiên Chúa, tuyên xưng niềm tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa, nguyện dâng lên Thiên Chúa đời sống thánh hiến của mình.

Lấy cảm hứng từ Phúc Âm Mt (14:22-36), cha Trợ lý Tổng quyền đã nhắn nhủ anh em hãy can đảm để ra đi, và đừng sợ hãi. Ngài khẳng định, vì Đức Ki-tô đã vượt thắng tội lỗi, vượt thắng cái chết, anh em cũng sẽ làm được với ân sủng của ngài. Dù con người bất toàn nhưng Thiên Chúa tin tưởng và trao phó cho anh em thì anh em hãy can đảm và đừng sợ hãi. Đừng trở thành Hiến sĩ của nỗi sợ, và hãy trở nên Hiến sĩ của niềm vui!

Thánh lễ cũng có sự hiện diện của ân nhân, thân nhân, và quý sơ, thầy cùng hiệp thông cầu nguyện cho các anh em lặp lại lời khấn.

Bên cạnh đó, anh em Hiến sĩ tại Philippines cũng phải trải qua sự mất mát do sự ra đi của cha Eling, OMI – ngài vừa qua đời ngày 6 tháng 8 vừa qua. Ngài sẽ được đưa về Cotabato để chôn cất tại nghĩa trang Hiến sĩ. Cha Eling được biết đến là một người luôn cố gắng vượt qua khó khăn trong hành trình truyền giáo và quan tâm đến các anh em Hiến sĩ. Ngài có lẽ đang hạnh phúc trong Nhà Cha Trên Trời, và chuyển cầu cho các anh em Hiến sĩ.

Đức Minh, OMI

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.