Buổi tĩnh tâm “ĐẾN và XEM” tại Saint Antonio

(hàng đầu : Các cha OMI trong Mục vụ Ơn gọi)

Những ngày cuối tuần từ 13 đến 15 tháng 1, Trung tâm Tĩnh tâm Hiến sĩ tại San Antonio, Texas đã đón tiếp một nhóm các bạn trẻ từ Massachusetts, Michigan, California, Illinois, Texas, và Indiana đến thăm anh em Hiến sĩ và những bạn trẻ trong nhà huấn luyện để tìm hiểu thế nào là cuộc sống của một Hiến sĩ Truyền giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Cha xứ Richard Guerra, OMI dẫn các vị khách đi thăm một vòng giáo xứ San Juan de los Lagos (English: Saint John of the Lakes.) Trong những ngày này, chính cha Richard Guerra, OMI đồng hành, chia sẻ với họ về lich sử của họ đạo và lịch sử địa danh San Juan de los Lagos. Các bạn cũng gặp anh em Hiến sĩ nhà Học viện đến chia sẻ về đời sống của anh em trong thời gian huấn luyện từ nhà Tiền tập ở Buffalo đến Học viện ở San Antonio.

Hiến sĩ và các vị khách vui mừng nghe kể về hành trình ơn gọi của các bạn trẻ Hiến sĩ trong thời gian huấn luyện. Trong các bữa ăn và thời gian tự do, các bạn trẻ trò chuyện với các Hiến sĩ về kinh nghiệm truyền giáo tại hải ngoại cũng như trong nước và hiểu thêm về việc phân định tiếng gọi của Chúa để đi vào cuộc sống tu sĩ.

Một điểm nhấn cho các bạn trẻ là cuộc trò chuyện với cha giám tỉnh tỉnh Dòng Hoa Kỳ, cha William Antone, OMI. Thật là một dịp cuối tuần vui và trọn vẹn, giúp cho các bạn trẻ suy nghĩ và cầu nguyện về ơn gọi, khi họ trở về nhà.

 

Đình Hương, OMI

Chuyển ngữ từ omiusa.org

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.