Cầu nguyện để tôi đừng đặt rào cản cho việc thực thi ý Chúa

Vào tháng 8, cha Igiêniô đi đến Học viện ở Billens để kiểm tra sự thăng tiến của cộng đoàn và công việc học tập.

Chúng tôi rất vui khi gặp lại nhau, sau một năm không gặp, và một cuộc trò chuyện (không phải là quy định) đã bắt đầu, trong bầu khí thật lôi cuốn, dẫu rằng tôi không dự tính, đã kéo dài cho đến sau 11 giờ ....

Vẫn còn lo âu về tương lai Hiến Sĩ trong bầu khí chống đối của Pháp, Ngài hy vọng thiết lập một cộng đoàn truyền giáo ở Thụy Sĩ.

Trong chuyến đi, tôi đã làm quen với một người tốt đến từ le Valais, người có thể hữu ích cho tôi nếu tôi quyết định khi nào tôi có mặt ở đó để làm một việc gì ở đất nước của anh.

Xin hãy nhờ các sơ Capuchin thánh thiện cầu nguyện cho tôi đừng đặt rào cản cho việc thực thi Thánh ý của Thiên Chúa, và cầu nguyện để không ai có thể gây trở ngại cho con đường của sự tốt lành nếu đó là đường hướng cần thiết, nhưng tôi luôn luôn lường trước rất nhiều vấn đề khi xem xét mở một sứ vụ mới ở nước ngoài.

Thư gửi Henri Tempier, ngày 19 tháng 8 năm 1831, EO VIII n 400.

Lý Huỳnh, OMI dịch từ eugenedemazenod.net

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.