Cha Hermann Klein-Hitpass, OMI – người cha của đại gia đình những phụ nữ và trẻ em nghèo tại Katutura

 

Vị Hiến Sĩ linh mục 74 tuổi này đã cống hiến cuộc đời của mình để giúp đỡ những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Trong hơn 20 năm, cha đã vực dậy những phụ nữ hành nghề mại dâm, những người bị đói, bạo lực, bệnh tật và xã hội. Hầu hết phụ nữ sống ở Katutura, thị trấn Windhoek, bị bắt buộc hành nghề mại dâm.

 … phải mất 2 năm tôi mới lấy được sự tin tưởng nơi họ, rằng tôi không làm việc cho cảnh sát.

Tôi hiểu rõ những nỗi niềm của họ, cách mà họ bị đánh đập, bị lăng nhục, bị hãm hiếp…

Cha Hermann bắt đầu tạo nơi trọ ban ngày cho họ, với sự hỗ trợ tài chính từ nhà thờ và các nhà tài trợ tư nhân. Ở đó, cha đã tiếp nhận hơn 4.700 phụ nữ với 10.000 trẻ em đến nhận sự giúp đỡ. Từ năm 2015, Cha Herman cần được chăm sóc y tế chuyên sâu. Cha nằm trong một bệnh viện Công giáo ở Windhoek, nơi những phụ nữ mà cha đã giúp thường xuyên đến thăm cha khi họ có thể.

 …họ không coi chúng tôi là phụ nữ, rằng chúng tôi không phải là con người.

Vì thế thậm chí họ còn gọi chúng tôi là thứ này thứ kia. Và có khi họ gọi chúng tôi là bồn cầu, là hố xí.

Giáo phận không quan tâm đến việc tiếp tục công việc của cha. Các cô gái và phụ nữ tại đây lại một lần nữa rơi vào tình trạng bế tắc.

(Christian Bobst)

Phụ đề Video : Chí Thiện, nhà Tìm hiểu Ơn gọi OMI

 

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.