Cha Joaquín Martínez Vega, OMI: (1934-2017)

Tây Ban Nha – Ngày 6 tháng 2 năm 2017

Từ năm 2006 đến năm 2014, Cha Joaquín MARTÍNEZ là Tổng Cáo thỉnh viên (phụ trách về việc phong thánh) của nhà Dòng, đồng thời cũng làm việc trong ban đào tạo của học viện quốc tế ở Rôma. Cha Joaquín mất vào ngày 04 tháng 02 năm 2017 tại quê hương của Ngài ở Tây Ban Nha.

Trong suốt những năm làm Tổng Cáo thỉnh viên, cha có một cống hiến tuyệt vời được kết thúc bằng việc phong Chân phước cho các Hiến sĩ ở Tây Ban Nha, một án phong Chân phước mà ngài đã bắt đầu thực hiện thậm chí trước khi đến Rôma. Nghi thức tuyên phong Chân phước được cử hành tại Madrid vào ngày 17 tháng 12 năm 2011.

Ngài sinh tại Tây Ban Nha năm 1934, tuyên khấn lần đầu trong Dòng Hiến sĩ năm 1954 và sau đó đi học tại học viện quốc tế ở Rôma về triết học và thần học. Chịu chức linh mục năm 1960, ngài thực hiện mục vụ trong nhiều công việc khác nhau trước khi trở lại Rôma: Giám tập, Bề trên giám tỉnh Tây Ban Nha, những sứ vụ ở Sahara, Romania và Venezuela.

Một “blogger” nhiệt huyết, Ngài đăng những tin tức Hiến Sĩ , về việc phong Chân phước và về học viện quốc tế Roma. Trên một trong những bài cuối cùng ngài viết trên IRS blog : Vâng có lẽ đây là thông điệp ‘áp chót’ tôi viết trên IRS Blog. Những lời thân thương đặc biệt gởi đến những thành viên đáng quý của tôi trong cộng đồng IRS, trong khắp mọi nơi. Nhưng không chỉ họ… Như bạn đã biết, tôi đang ở Madrid theo phác đồ hóa trị và còn tiếp tục trong một thời gian. Tôi không rõ sẽ trở về Rôma? Hay tôi sẽ ở lại Tây Ban Nha? Có thể tôi sẽ kết thúc cuộc đời tại Campo Verano (nghĩa trang Roma) hay nghĩa trang của Hiến Sĩ tại Pozuelo? Tôi không biết và tôi cũng không lo lắng về điều đó. Tôi chỉ cầu xin Thiên Chúa giữ gìn bình an trong tâm hồn và cho tôi chấp nhận mọi sự trong niềm hân hoan “cách bằng lòng”, như các vị thánh đã nói về những việc không thể biết trước được. Tôi đã tuyên khấn trọn đời nhiều năm trước đây và tôi xin ơn để sống lời khấn thứ tư “ad mortem usque” (đến lúc chết). Tôi chỉ xin một điều trong lời cầu nguyện của các bạn là: sự kiên tâm. Tôi muốn cám ơn tất cả vì tình bác ái huynh đệ, đã giúp tôi sống lý tưởng Hiến sĩ trong cộng đoàn : "Cor unum et anima una”…” (Một trái tim, một tâm hồn)

 

Chuyển ngữ: Ngọc Thái (Ứng sinh Hiến Sĩ)

Nguồn omiworld.org

 

 

 

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.