Cha Louis Lougen được tái bầu chọn làm Bề trên Tổng quyền

Ngày thứ 17 ( 30-09-2016) Tổng Tu nghị lần thứ 36

Cha Louis Lougen được tái bầu chọn làm Bề trên Tổng quyền

Sau khi Tổng tu nghi lần thứ 36 chọn cha Louis Lougen ngay trong lần bỏ phiếu vòng đầu tiên để làm người lãnh đạo của Hội dòng  trong nhiệm kì thứ 2, cha Luc Tardif, Trưởng ban điều phối hỏi ngài có sẵn sàng chấp nhận nhiệm vụ không. Cha Lougen trả lời: "Với sự trợ giúp của Thiên Chúa, với sự nâng đỡ và lời cầu nguyện của anh em của con, con xin chấp nhận." Những lời ấy là sự chấp nhận chính thức và đúng theo giáo luật để người kế nhiệm thứ mười hai của Thánh Eugene de Mazenod có thể tiếp tục làm Bề trên Tổng quyền trong sáu năm nữa .

Sau những tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng từ các Tu nghị viên, Cha Tổng quyền nói lên lời tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành. Sau đó, từng người một, những Tu nghị viên tiến lên để chúc mừng ngài.

Cha Bề trên Tổng  quyền năm nay 64 tuổi. Ngài sinh ra tại Buffalo, New York, Hoa Kỳ. Ngài tuyên khấn lần đầu nơi dòng Hiến sĩ năm 1973. Và sau khi chịu chức linh mục vào năm 1979, ngài đã nhận bài sai đến tỉnh dòng São Paulo của Brazil, nơi ngài phục vụ các giáo xứ và đào tạo trong suốt 17 năm. Khi trở về Hoa Kỳ vào năm 1996, ngài một lần nữa đã phục vụ tại một giáo xứ và sau đó làm Giám Tập cho đến khi được bổ nhiệm làm Bề trên giám tỉnh tỉnh dòng Hoa Kỳ vào năm 2005. Cha Louis Lougen được bầu làm Bề trên Tổng quyền tại Tổng tu nghị lần thứ 35, ngày 28 tháng 9 năm 2010.

Trong sáu năm của nhiệm kỳ đầu tiên, cha Bề trên Tổng quyền đã đi thăm hầu hết các Tỉnh dòng, phụ Tỉnh và các Sứ vụ của Dòng Hiến sĩ. khi nhận trách vụ, ngài nói được tiếng Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Trong sáu năm qua, ngài còn đạt được khả năng trò chuyện bằng tiếng Ý và tiếng Pháp.

Buổi chiều là thời điểm để bắt đầu quá trình bầu cử Cha Tổng đại diện. Các Tu nghị viên tập họp trong các nhóm vùng để thảo luận về phẩm chất cần có và tên các ứng cử viên. Sau khi thăm dò ý kiến về tên các ứng viên, một cuộc bỏ phiếu chính thức đã diễn ra vào cuối buổi chiều.

Ban Chỉ định ứng cử viên tạm dừng để kiểm phiếu rút ra từ việc thăm dò và trao đổi ý kiến với các ứng viên có số phiếu cao nhất đoạn, các Tu nghị viên tập trung tại hội trường một lần nữa để bầu cha Tổng đại diện của Hội dòng

Fr. Paolo ARCHIATI nhận được tuyệt đại đa số phiếu ngay vòng bỏ phiếu đầu tiên và do đó sẽ phục vụ thêm một nhiệm kỳ sáu năm nữa làm Tổng đại diện của Hội dòng. Sinh tại Brescia, Ý, năm 1951, cha đã tuyên khấn lần đầu vào năm 1971. Một thời gian ngắn sau khi chịu chức vào năm 1978, ngài được chỉ định làm việc trong ban huấn luyện Học viện quốc tế tại Rome. Từ năm 1984 đến năm 1991, ngài làm việc trong ban huấn luyện Học viện Hiến sĩ ở Kinshasa, Congo. Quay trở về Ý, ngài là một nhà đào tạo tại Học viện Ý từ 1991-1996; ngài trở thành bề trên của học viện này vào năm 1996. Năm 2000, cha được bổ nhiệm làm Bề trên Học viện quốc tế tại Rome. Tại Tổng Tu nghị năm 2004, ngài được bầu làm Phụ tá Tổng quyền Thứ hai, chuyên trách về huấn luyện. Tổng Tu nghị 2010 đã chọn ngài trong nhiệm kì đầu tiên làm Tổng đại diện. Cha Archiati nói được tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Fx Minh Hiếu

Chuyển dịch từ omiworld.org 

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.