Cha Pierre Olivier Tremblay, O.M.I. được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá - Vatican

Vào ngày 21 tháng 5 năm 2018, Đức Giáo Hoàng đã gọi Cha Pierre Olivier TREMBLAY, O.M.I., làm Giám Mục Phụ tá cho giáo phận Trois-Rivières (Canada), Hiệu tòa Tino.

Cha Tremblay sinh ngày 22 tháng 11 năm 1970 tại Montpellier (Pháp). Cha và mẹ của ngài đều được huấn luyện và tham gia vào "gia đình" của những nhà Truyền giáo Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Từ năm 1983 đến năm 1988, cha học tại trường Saint-Alexandre College ở Gatineau (Canada) và sau đó tại Trường dòng Augustino ở Quebec (1988-1990). Từ năm 1990 đến năm 1993, cha học tại Đại học Laval, Quebec - nơi cha đã lấy bằng về thần học. Sau đó, cha bắt đầu vào Tập viện Dòng Hiến Sĩ năm 1994 và khấn đầu vào ngày 6 tháng 8 năm 1995 tại Vanier (Quebec).

Từ 1995-1997 cha học tại Đại học St. Paul ở Ottawa, nơi cha đã lấy bằng Cử nhân về Truyền giáo học.

Ngày 23 tháng 8 năm 1998, cha khấn trọn đời và  được phong chức linh mục ngày 22 tháng 5 năm 1999.

Notre Dame du Cap

Sau khi được bổ nhiệm làm linh mục giáo xứ, cha nhận bằng Tiến sĩ Thần học thực hành tại Đại học Laval năm 2008. Sau khi phục vụ với tư cách là cha sở của Giáo xứ Thánh Tâm ở Ottawa (2010-2016), cha được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Hành hương Notre Dame du Cap ở Trois-Rivières.

Trong bài phát biểu chúc mừng cha trên trang web của Tỉnh dòng (www.omi-qc-on.com), Cha Luc TARDIF, Giám tỉnh Tỉnh dòng Notre-Dame-du-Cap, phát biểu: "Chúng tôi vui mừng vì đoàn sủng của Hiến Sĩ vẫn còn có thể cung cấp các tông đồ và mục tử cho Giáo Hội. Trong năm cầu nguyện cho Ơn Gọi Hiến Sĩ này, chắc chắn là Chúa Thánh Linh ghé mắt đến chúng ta để khẳng định rằng truyền thống tông đồ của chúng ta luôn thích hợp để phục vụ những người nghèo nhất trong Giáo Hội.

 

Nguồn omiworld.org

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.