Cha Santiago Lyons, OMI: 1935-2017- Hiến sĩ đã có công trong việc đưa ra ánh sáng phép lạ dẫn tới việc phong thánh của Thánh Eugene de Mazenod.

04 tháng 2 2017 - Mexico

Cha Santiago LYONS qua đời tại Mexico City vào ngày 22 tháng 1 năm 2017. Cha là người Mỹ và đã làm việc nhiều năm tại Mexico và Guatemala.

Cha rất đam mê trong việc mời gọi anh chị em giáo dân gia nhập vào đại gia đình Eugene de Mazenod; cha làm việc cật lực để huấn luyện họ và đồng hành với họ để sống đặc sủng của Thánh Eugene de Mazenod.

(Cha Santiago và ông Hernandez)

Nhưng cha Santiago cũng sẽ được nhớ đến như vị Hiến sĩ đã có công trong việc đưa ra ánh sáng phép lạ đã dẫn tới việc phong thánh của Thánh Eugene de Mazenod.

Khi một người giáo dân của cha ở Mexico được mang về nhà chờ chết vì bệnh ung thư, cha Santiago tụ họp giáo dân của mình để bắt đầu một tuần cửu nhật, xin chân phước Eugene de Mazenod cầu bầu cho ông Jesús Hernández Serrano, đang chờ chết. Một buổi sáng của tuần cửu nhật, ông Hernandez tỉnh dậy và không còn đau gì cả. Ông đã thực sự được chữa khỏi.

(Cha Eugene Canas và cha James Fitzpatrick)

Cha Eugene Canas, đang làm Trợ lý Tổng quyền, nghe nói về việc này. Ngài khuyến khích cha Santiago thu thập tất cả các tài liệu cần thiết để trình bày cho cha Tổng thỉnh nguyện viên để nghiên cứu thêm. Sau một chuyến thăm Mexico, cha Marcello ZAGO mang tài liệu về Rome. Vì tài liệu viết bằng tiếng Tây Ban Nha, cha đã nhờ cha Cañas dịch và đưa tài liệu cho vị Tổng thỉnh nguyện viên, cha James Fitzpatrick, người sẽ trình bày cho Thánh bộ về phong thánh. Sau đó tài liệu được chuyển cho tòa án Tổng Giáo Phận Mexico để điều tra và xác thực. Sau khi tòa án Mexico đã hoàn thành và công nhận tính xác thực của phép lạ, vụ việc được trả về cho Bộ phong thánh của Roma, để rồi sẽ được trình lên Đức Giáo Hoàng cho việc phong thánh của Cha sáng lập của chúng ta.

(Ông Hernandez trong ngày lễ phong thánh cha Eugene de Mazenod.)

Ngày 03 tháng 12 năm 1995, ông Hernandez đã có mặt tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô ở Rôma khi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố Eugene de Mazenod là một vị thánh!

Trong một video của lễ phong thánh, chúng ta có thể thấy ông Hernandez mang thánh tích của Cha sáng lập sẽ được trình lên Đức Thánh Cha. Những người mang nến để đặt bên cạnh các thánh tích là vợ ông Hernández và cha Santiago Lyons rất hạnh phúc và tự hào.

Nếu cha Santiago không có một lòng sùng kính dành cho Cha sáng lập, có lẽ là việc phong thánh đã không có được như hôm ấy.

Đình Hương, OMI

Chuyển dịch từ omiworld.org 

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.