Cha thấy các con trong Chúa và vì vậy, cho dù xa cách, nhưng chúng ta lại rất gần với nhau

Cha Igiêniô Mai Thiên Lộc, đã trải qua những tháng hè ở Thụy Sĩ với các Tập Sinh và các Thầy Học viện đang chuẩn bị để trở thành những nhà truyền giáo. Ngài luôn cảm thấy buồn mỗi khi phải rời khỏi cộng đoàn này để trở lại Marseilles với gánh nặng làm Tổng đại diện trong thời điểm khó khăn đối với Giáo hội.

Anh em Hiến Sĩ ngụ tại nhà này từ 1830 -1837

Các con yêu quý của cha. Cha sẽ không bao giờ trở thành một kẻ khắc kỷ khi  không cảm thấy buồn lúc cha rời khỏi một cộng đoàn như của các con. Đó cũng không phải là điều mà cha muốn thể hiện để có được cái mác đức hạnh thế gian, dấu hiệu của sự thiếu bác ái và vô cảm ...

Hiệp thông với  họ trong việc cầu nguyện,cha Mai Thiên Lộc đã bày tỏ tình cảm của người cha hiền với họ và qua kinh nguyện, ngài đã hiệp thông với các Hiến sĩ qua việc nối kết với sự hiện diện  của Chúa Giêsu Cứu Thế:

Cha yêu quý các con nhiều lắm! Cha cảm thấy tình cảm đó khi cha ở bên các con. Cha cảm thấy nó khi cha xa các con, các con luôn hiện diện trong suy nghĩ của cha và các con luôn ở trong tim cha.

Hôm qua và hôm nay, trong tinh thần, cha đã ở bên các con vào thời gian cầu nguyện của các con. Sáng nay, cha đã ở chân Thập Giá Chúa trong nhà thờ tại Giơ-ne-vơ cùng thời điểm với lúc các con đang bao quanh Thầy Chí Thánh trong giờ kinh trưa và xét mình. Cha thấy các con trong Chúa, và vì vậy, mặc dù xa cách, chúng ta lại rất gần với nhau.

Trích từ bức thư Cha Mai Thiên Lộc gửi Cha Mille và các Tập sinh, các Thầy Học viện ở Billens, Thụy Sĩ, 17 tháng 9 năm 1831, EO VIII n 403.

Lý Huỳnh, OMI chuyển ngữ

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.