Chúc mừng lễ thánh Igiêniô Mai Thiên Lộc: ngày 21 tháng 5 đến tất cả anh em Hiến Sĩ

Đấng Sáng lập qua đời vào ngày 21 tháng 5 năm 1861. Kể từ khi được phong Chân phước năm 1975, ngày cha qua đời được phụng vụ dùng để cử hành lễ của ngài.

Khi ngài sắp lìa đời, Đức Giám mục Mai Thiên Lộc nói với anh em Hiến Sĩ hiện diện xung quanh ngài: “Sự đau khổ duy nhất của cha là cha phải rời bỏ những người như chúng con, những người cha yêu mến với một trái tim mà chúng con không thể hiểu được. Tất cả chúng con chắc chắn  biết rằng Thiên Chúa nhân hậu đã ban cho cha một trái tim với năng lực bao la và một sức mạnh vô biên để yêu mến con cái của cha. Khi cha ra đi, chúng con sẽ có người khác thay thế để lo chăm sóc Hội dòng, người ấy sẽ tôn trọng chúng con theo điều tốt lành chúng con làm; nhưng người ấy có thể yêu mến chúng con như cha đã yêu thương chúng con? Không bao giờ! ”(Cha Antoine Mouchette: xem Cáo phó, VII, 91)

Người kế nhiệm của Đấng Sáng lập, Cha Joseph Fabre, đã nói trong một bức thư luân lưu sau cái chết của Đức Giám mục de Mazenod: “Trong sự hiện diện của Thiên Chúa, người Cha yêu dấu của chúng ta sẽ dành cho chúng ta những gì Ngài luôn luôn có khi ngài sống giữa chúng ta. Chúng tôi, những người đã nhận được lời hứa từ đôi môi sắp chết của ngài, có thể nói với anh em điều này: ngài sẽ cầu bàu cho các con cái của mình… ”(29 tháng 4 năm 1862)

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, trong bài giảng dịp phong chân phước cho cha Eugene de Mazenod, gọi cha là "một người có tình yêu say đắm với Chúa Kitô và dấn thân vô điều kiện với Giáo Hội."

Khi phê chuẩn Hiến pháp của chúng ta vào năm 1982, Thánh bộ Tu sĩ đã nói lên ước mong “bởi lời nói và gương sáng của Đấng Sáng Lập, Chân phước Eugene de Mazenod, anh em Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm có thể sống quảng đại hơn bao giờ hết, sự dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa và sứ vụ đặc biệt mà Giáo hội trao gởi cho họ. ”(Nghị Định trong sách Hiến Pháp và Luật Dòng của chúng ta, trang 6)

Trọng phụng vụ lễ Thánh Mai Thiên Lộc hôm nay, Thánh lễ và Kinh nhật tụng theo phần chung của các Thánh Mục Tử hoặc các Thánh tu sĩ. Ba lựa chọn được đề xuất cho bài đọc thứ hai trong phần các bài đọc: Lá thư mục vụ Mùa Chay của thánh Eugene de Mazenod năm 1860, bài giảng lễ của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI dịp phong Chân phước năm 1975 và bài giảng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại lễ phong thánh vào năm 1995

 

Nguồn omiworld.org

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.