Cộng đoàn Tiền tập viện OMI hành hương Đức Mẹ núi Cúi, Xuân Lộc

Ngày 23/2/2017, trong tâm tình của những ngày đầu năm, Cha phụ trách Nicola Vũ Duy Tân cùng mười anh em lớp Tiền tập viện đã có dịp đi hành hương Trung tâm Đức Mẹ núi Cúi thuộc Giáo phận Xuân Lộc. Chúng tôi đã dâng lên Mẹ những tâm tư ước nguyện của mỗi người trong dịp đầu năm và đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi người trong chúng tôi có thể chiêm ngắm Mẹ một cách sâu sắc hơn, xin Mẹ đồng hành cùng chúng tôi trên con đường dấn thân theo Chúa Ki Tô, hầu trở thành những Hiến Sĩ tương lai. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria ban cho mỗi người anh em chúng tôi luôn biết can đảm theo chân Chúa Kitô đến cùng.

Nhà Tiền tập viện OMI

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.