Dân Tộc Thiểu Số

Hạt giống được gieo

Hạt giống được gieo

Cha Giuse đã chia sẻ với tất cả tâm tình trong bữa cơm trưa. Cha đã đem một luồng gió mới đến với gia đình. Với tất cả tình yêu thương Cha đã bước đầu dẫn họ đi trên con đường tìm kiếm đức tin.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.