Dân Tộc

Ngọn lửa nồng được nhen nhúm từ thánh Mai Thiên Lộc

Ngọn lửa nồng được nhen nhúm từ thánh Mai Thiên Lộc

Ở đó, tôi được sống với quý cha, quý thầy Hiến Sĩ, những người đã sống chết với người dân vùng Tây Bắc, các ngài đã ôm lấy trọn đời sống của họ. Chúa đẩy tôi “đến xem” và “ở lại” (x. Ga1,39) với họ một năm, nhờ vậy, tôi nếm được cơn đói khát đức tin của họ.

  • Một ngày trên vùng đất truyền giáo Pleiku

    Một ngày trên vùng đất truyền giáo Pleiku

    Chúng tôi đi Pleiku, cách Saigon khoảng 500 cây số. Lên xe từ 6.30 tối thì 3.30 sáng hôm sau đã đến nơi. Ngủ thêm một chút rồi ăn sáng, chúng tôi theo chân sơ Tuyết, người chị cùng Dòng vào thăm...

  • Người H’Mông nói lời cảm ơn!

    Người H’Mông nói lời cảm ơn!

    Nhân dịp nghỉ hưu của cha Harry WINTER, bác sĩ Sia Lo, một giáo dân của giáo xứ St. Patrick ở St. Paul, đã viết những lời cảm động này. Họ rất xúc động như biết bao nhận xét của những người mà...

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.