Đức Maria

Hành hương Đức Mẹ Beauraing bên Bỉ

Hành hương Đức Mẹ Beauraing bên Bỉ

Chúng cùng trông thấy một gương mặt rạng ngời của một phụ nữ trẻ, hai tay chắp lại. mặc một chiếc áo dài mầu trắng có các phản chiếu mầu xanh da trời. Từ trên đầu đội voan của bà toả ra các dải sáng như làm thành một triều thiên. Lũ trẻ gọi nữ tu canh cổng, nhưng chị này không trông thấy gì cả, trong khi Gilberta từ trong trường bước ra lúc đó cũng trông thấy Đức Trinh Nữ.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.