Đức Thánh Cha Phanxicô huấn từ sau Đường Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh

Thiên Chúa đã chất cây thập tự giá của Chúa Giêsu tất cả gánh nặng của tội lỗi chúng ta, tất cả mọi thứ bất chính gây ra bởi hết mọi Cain phạm đến anh chị em mình, tất cả mọi cay đắng và phản bội của Giuđa và Phêrô; tất cả mọi phù du của áp bức độc đoán, tất cả mọi kiêu căng ngạo mạn của những người bạn hữu sai lầm. Nó là một cây thập tự giá nặng nề, giống như đêm tối của những ai bị bỏ rơi, nặng như cái chết của những người thân yêu, nặng vì nó mang lấy tất cả những gì là xấu xa ghê tởm của sự dữ. Tuy nhiên, nó cũng là một thập tự giá hiển vinh như rạng đông sau một đêm dài vì nó biểu hiệu cho tình yêu của Thiên Chúa trong hết mọi sự, một tình yêu lớn lao hơn cả lỗi lầm của chúng ta và sự phản bội của chúng ta. Nơi thập tự giá chúng ta thấy cái quái gở của con người khi họ bị sai khiến bởi sự dữ; thế nhưng chúng ta cũng thấy được cả tình thương bao la của Thiên Chúa là một tình thương không xử với chúng ta theo tội lỗi của chúng ta mà là theo tình thương của Người.

Trước thập tự giá của Chúa Giêsu chúng ta có thể hầu như chạm tới được mức độ chúng ta vĩnh viễn được yêu thương tới đâu. Trước cây thập giá chúng ta cảm thấy chúng ta là "con cái" chứ không phải là "thứ gì" hay "vật gì", như Thánh Grêgôriô Cả đã nói, khi ngài ngỏ cùng Chúa Kitô bằng lời nguyện này: "Chúa Kitô của con ơi, nếu Chúa không hiện hữu thì con cảm thấy mình như là một tạo vật hữu hạn. Con được sinh ra và con cảm thấy mình bị tan rã. Con ăn uống, ngủ nghỉ và bước đi, con bị bệnh và được chữa lành. Vô vàn những ước muốn và dằn vặt dày vò cứ hạnh hạ con, con hoan hưởng mặt trời và hoa trái của trái đất này. Sau đó con chết đi và xác thịt con trở thành cát bụi như xác thịct của loài thú là những con vật không phạm tội. Thế nhưng phần con, con làm những gì mà chúng không làm chứ? Chẳng làm gì hết, nếu không phải Thiên Chúa làm. Chúa Kitô của con ơi, nếu Chúa không hiện hữu, tôi cảm thấy mình như là một tạo vật hữu hạn. Ôi Chúa Giêsu của chúng con ơi, hãy dẫn chúng con từ thập giá đến phục sinh, và dạy chúng con rằng sự dữ không phải là phán quyết cuối cùng. Tình yêu, lòng thương xót và sự thứ tha mới là phán quyết tối hậu. Ôi Chúa Kitô, xin giúp chúng con một lần nữa than lên rằng: 'Hôm qua con đã bị đóng đanh với Chúa Kitô; hôm nay con được hiển vinh với Người. Hôm qua, con đã chết với Người; hôm nay, con đang sống với Người. Hôm qua, con đã nằm trong mồ với Người: hôm nay con được sống lại với Người".

Sau hết, tất cả chúng ta hãy cùng nhau nhờ đến thành phần bệnh nhân, chúng ta hãy nhớ đến tất cả những ai lẻ loi cộ độc một mình dưới chân thập tự giá để họ tìm được nơi thánh giá thử thách quyền lực của niềm hy vọng, của niềm hy vọng vào cuộc phục sinh và tình yêu thương của Thiên Chúa

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh

chuyển dịch

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.