Đường hướng chung cho Năm Ơn Gọi Hiến Sĩ

 

"Nhân ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời hôm nay, chúng ta nhớ lại hồng ân đặc biệt mà Thánh Eugene nhận được, khi ngài làm phép bức tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 15 tháng 8 năm 1822. Ân sủng đó đã cất đi những lo lắng của ngài về tương lai của nhóm truyền giáo nhỏ bé này, và đảm bảo với ngài đó không chỉ là ý tưởng riêng của mình ngài, nhưng thật sự là công việc của Chúa Thánh Linh. Ngài đã tin chắc rằng "Nhóm truyền giáo nhỏ bé của chúng ta" sẽ là nguồn thánh thiện vĩ đại cho chúng ta và cũng là lợi ích lớn lao cho Giáo Hội. Chúng ta phó thác "Năm ơn gọi Hiến Sĩ" cho Mẹ Vô Nhiễm, gương mẫu và bảo trợ cho đời sống thánh hiến của chúng ta. Nguyện gương mẫu của Mẹ giúp chúng ta có niềm tin sâu sắc, chắc chắn rằng không điều gì là không thể với Thiên Chúa. Hình ảnh Mẹ đang cầu nguyện với chúng ta sẽ làm cho « Năm Ơn gọi Hiến Sĩ » này trở thành một sự kiện tràn đầy Thánh Linh, sẽ mở ra cho chúng ta những viễn cảnh đáng ngạc nhiên và tràn đầy hy vọng.

(Thư của Cha Bề trên Tổng quyền dịp kính trọng thể lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, ngày 15 Tháng Tám, năm 2017)

Để chuẩn bị mừng hai trăm năm hiện diện của Hội dòng, chúng ta đã làm một cuộc hành trình đức tin « Tam niên Hiến Sĩ », bắt đầu vào tháng năm 2013. Trong thư khai mạc Năm Ơn gọi này, cha Tổng quyền mời tất cả các thành viên gia đình Hiến Sĩ để:

   1/ Suy gẫm và noi theo sứ vụ ơn gọi của Chúa Giê-su.

   2/ Cầu nguyện trong các cộng đoàn địa phương khác nhau và trong các Đơn vị của chúng ta, để xin Chúa gởi đến cho chúng ta những người trẻ, mà chúng ta có thể nhận và chào đón như là thành viên mới.

   3/ Thảo luận về thực tại ơn gọi trong các đơn vị của chúng ta, với tư cách là tín hữu và trong niềm hy vọng.

   4/ Tổ chức một sứ vụ mục vụ, khuyến khích các thành viên mới với sự tham gia của mỗi Hiến Sĩ, và bổ nhiệm các điều phối viên trọn thời gian. (Thư cha Tổng quyền ngày 8 tháng 12 năm 2013).

Đó là lời kêu gọi để tạo ra một "Văn hoá ơn gọi" trong Hội dòng chúng ta.

Chúng tôi muốn xem xét bốn lời mời này như là các mục tiêu và hướng dẫn cho Năm Ơn gọi.

 1. Suy gẫm và vâng theo sứ vụ ơn gọi của Chúa Giê-su.

Ngay thời gian đầu của sứ vụ, Chúa Giêsu đã đi gặp nhiều người và mời họ theo làm môn đệ của Chúa. Người đã gặp và gọi Phê-rô, Gia-cô-bê, Gioan, An-rê, Mát-thêu v.v… (Mát-thêu 4: 18-22, Mác-cô 1: 16-20 ; 2: 13-17) Trong suốt sứ vụ của mình, Người đã không ngừng đi gặp mọi người, một số trong họ thậm chí sẽ được kêu gọi theo Người. Một số rõ ràng đã theo, một số khác thì không. Nhưng Người vẫn tiếp tục gọi. Sau khi Phục sinh, Người đã yêu cầu các môn đệ tiếp tục sứ mệnh rao giảng Tin Mừng và kêu gọi nhiều người khác làm môn đệ. Chúa Kitô vẫn tiếp tục ngày hôm nay để kêu gọi mọi người đi theo Người làm môn đệ và nhà truyền giáo. Người tiếp tục gặp gỡ nhiều người trong cuộc sống hàng ngày để mời họ tham gia vào sứ mệnh rao giảng Tin Mừng cứu độ thế giới. Ơn gọi là một món quà của Thiên Chúa. Chính Chúa gọi, giúp biến đổi và sai đi. Vì thế, cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô là điều cốt yếu trong tiến trình của sứ vụ ơn gọi.

Trong Năm Ơn gọi, chúng ta sẽ nghe những câu chuyện về ơn gọi trong Cựu Ước và cách các môn đệ đầu tiên gặp Chúa Giê-su và đi theo Người. Chúng ta cũng sẽ lắng nghe và suy ngẫm về lịch sử ơn gọi của chúng ta, chia sẻ với những người khác, và chúng ta sẽ lập lại ơn gọi mà chúng ta đã nhận được vài năm trước, và tiếp tục nhận được ngày hôm nay.

 • Chúng ta sẽ lắng nghe những câu chuyện về ơn gọi của cha thánh I-giê-niô Mai Thiên Lộc và những Hiến Sĩ đầu tiên với ngài. Chúng ta sẽ trở về Aix, miền Đất Thánh của Hiến Sĩ, nơi mọi sự đã bắt đầu.
 • Hòa giải: chúng ta sẽ suy ngắm về tầm quan trọng của hòa giải trong sứ vụ ơn gọi. Các buổi hòa giải khác nhau, qua đó chúng ta đã nghe tiếng gọi đi theo Đức Kitô, trong số những người khác: gia đình, cộng đoàn giáo xứ, các sự kiện, các cuộc gặp gỡ với Hiến Sĩ, các linh mục khác và các tôn giáo, từ ngữ và kinh nghiệm, vv…
 • Các hình thức trung gian khác nhau ngày hôm nay: Linh đạo Hiến Sĩ và kinh nghiệm truyền giáo, đời sống cộng đoàn Hiến Sĩ và những Hiến Sĩ sống riêng, sứ vụ Hiến Sĩ với người trẻ và các hoạt động đa dạng, các hoạt động khác nhau và các cuộc gặp gỡ về ơn gọi, các vị phụ trách về ơn gọi và các nhóm ơn gọi, v.v…

 1. Cầu nguyện cho ơn gọi

Cầu nguyện là một phần không thể tách rời trong sứ mệnh của Chúa Giê-su, bao gồm sứ vụ ơn gọi của Người. Trước khi chọn các Tông Đồ, Chúa Giêsu đã cầu nguyện trên núi. Người đã thức suốt đêm để cầu nguyện. Rồi Người gọi các môn đệ và chọn trong số đó các tông đồ (Lc 6,12-16, Mác 3, 13-19). Khi Người nhìn thấy nhu cầu truyền giáo rộng lớn và với vài thợ gặt sẵn có, Người đã mời các tông đồ cầu nguyện: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; hãy cầu xin Chủ ruộng gởi các thợ gặt đến để gặt hái "(Mát-thêu 9: 35-38). Chúa Giê-su là một Người cầu nguyện; Người sống trong sự hiệp thông sâu xa với Chúa Cha. Chúng ta cũng là những người cầu nguyện, và các hoạt động truyền giáo của chúng ta phải bắt nguồn từ lời cầu nguyện, và sống trong cảnh hiệp thông sâu sắc với Thiên Chúa. ĐGH Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta rằng:  sứ vụ ơn gọi trước hết là sứ vụ "đầu gối", nghĩa là cầu nguyện. Trong Năm Ơn gọi Hiến Sĩ, chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho ơn gọi trong đời sống Truyền giáo Tu sĩ Hiến Sĩ. Lời cầu nguyện: Phụng vụ khai mạc Năm Ơn gọi Hiến Sĩ (Lễ Trọng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội) cần được tổ chức và có sự tham gia của những người trẻ, các cộng đoàn Hiến Sĩ và Hiến Sĩ liên kết.

Trong năm Ơn gọi Hiến Sĩ này, tất cả các Đơn vị Hiến Sĩ, các cộng đoàn, các nhóm Hiến Sĩ liên kết và các thành viên của đại gia đình Mai Thiên Lộc được mời:

 • Hằng ngày trong cộng đoàn và trong gia đình, cầu nguyện cho ơn gọi trong suốt cả năm. Một số lời cầu nguyện đã được soạn thảo và các đơn vị có thể tự do dùng những lời nguyện khác phù hợp cho ơn gọi.
 • Tổ chức các buổi chia sẻ đức tin với các chủ đề do nhà Tổng quyền đề ra hoặc sử dụng các tài liệu thích hợp khác.
 • Tổ chức trong năm những buổi chầu Thánh Thể cầu cho ơn thiên triệu.
 • Tổ chức những buổi cầu nguyện với Hiến Sĩ liên kết, bạn bè của Hiến Sĩ và thành viên gia đình Mai Thiên Lộc. Điều quan trọng là phải có một nhóm Liên kết hoặc bạn bè của Hiến Sĩ cầu nguyện cho ơn gọi trong năm và thậm chí sau đó. Ở một số đơn vị, nhóm này còn được gọi là "Nhóm cầu nguyện cho Ơn gọi".
 • Tổ chức và khuyến khích "cùng cầu nguyện", trong đó Hiến Sĩ - đặc biệt là các Hiến Sĩ cao niên - cầu nguyện cho một ứng viên cụ thể hoặc cho một thanh niên đang phân định về ơn gọi.
 • Gắn liền những khoảnh khắc cầu nguyện và suy gẫm về ơn gọi Kitô giáo và lời mời gọi theo ơn gọi Hiến Sĩ trong các sứ vụ của chúng ta, với thanh thiếu niên và các hiệp hội thanh thiếu niên.
 • Tổ chức các hoạt động đa dạng với các nhóm thanh thiếu niên khác nhau và nhóm liên kết với Hiến Sĩ: sứ vụ với các Hiến Sĩ, thăm viếng người nghèo, người ốm đau, tù nhân, vv... Khuyến khích các hoạt động như thể thao, chạy đường trường ... với chủ đề xung quanh ơn gọi Hiến Sĩ và Sứ vụ.
 • Tổ chức các cuộc hành hương và cầu nguyện tuần cửu nhật theo chủ đề của ơn gọi và linh đạo Hiến Sĩ với các nhóm khác nhau và các hiệp hội trong các điểm truyền giáo của chúng ta, các khu vực mục vụ: cộng đoàn Hiến Sĩ, Hiến Sĩ liên kết, Hiến Sĩ trẻ, tuyên úy đoàn, các giáo xứ, Cộng đoàn Kitô hữu, vv…
 • Nói về linh đạo và ơn gọi Hiến Sĩ trong các dịp cử hành phụng vụ của chúng ta.
 • Tổ chức tuần cửu nhật cầu nguyện đặc biệt trong những lễ kỷ niệm quan trọng của Hiến Sĩ và các ngày lễ về Đức Trinh Nữ Maria: 25 tháng Giêng, 17 tháng hai, 21 tháng 5, 15 tháng 8, 08 tháng chín, 08 tháng 12 và các ngày kính các Chân phước Hiến Sĩ: Chân phước Giu-se Gia-Hòa, Chân phước Giu-se Chế-Bích-La, các Chân phước Hiến Sĩ tử đạo Tây Ban Nha, các Chân phước Hiến Sĩ tử đạo Lào.
 • Tổ chức các buổi cầu nguyện với Mẹ Maria trong tháng Năm và tháng Mười.
 • Sử dụng một số khía cạnh của chủ đề trong các lễ mừng Hiến Sĩ.

 1. Chia sẻ và lắng nghe những câu chuyện về ơn gọi và kinh nghiệm, những suy tư, ý tưởng và hy vọng trong các đơn vị Hiến Sĩ, trong cộng đoàn đào tạo và với các dòng và nhóm khác v.v…

"Chúng ta được hướng dẫn bởi một linh đạo độc nhất và đặc biệt trong Giáo Hội, điều này làm cho chúng ta rất gần gũi với người nghèo, người bị bỏ rơi, lãng quên, những người mà xã hội không màng tới và những người không cảm thấy được chấp nhận trong Giáo Hội. Chúng ta giới thiệu một khuôn mặt rất con người của Chúa Giêsu trên thế gian, rất từ bi và liên đới "(thư của Cha Tổng quyền gởi Hội dòng ngày 08 tháng 12 năm 2013). Từ thời cha Sáng lập cho đến ngày nay, các Hiến Sĩ đã đóng góp một cách duy nhất và đặc biệt cho sứ mệnh Phúc âm hóa của Giáo hội. Ngoài ra, mỗi Hiến Sĩ đều có câu chuyện riêng về lịch sử ơn gọi của mình để kể và chia sẻ với người khác. Điều quan trọng là phải tìm kiếm hoặc tạo ra những cách và cơ hội để chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm này, để suy ngắm về linh đạo Hiến Sĩ, cũng như những hy vọng của chúng ta đối với tương lai truyền giáo của Hội dòng.

 • Trong mỗi đơn vị, yêu cầu một vài Hiến Sĩ chia sẻ câu chuyện về ơn gọi của họ và nếu có thể, thông qua các phương tiện truyền thông khác nhau.
 • Tổ chức những buổi suy tư cho các nhóm khác nhau về các chủ đề như ơn gọi, linh đạo và tinh thần Hiến Sĩ, về người trẻ trong Giáo Hội, những thực tế truyền giáo của Hội dòng, vv… Trong các cuộc hội họp này, một số Hiến Sĩ có thể chia sẻ về lịch sử ơn gọi của họ, cũng như một số Hiến Sĩ liên kết, Hiến Sĩ trẻ, v.v.
 • Các hội nghị có thể được tổ chức bởi các trường học và các nhà huấn luyện Hiến Sĩ về các chủ đề đa dạng, với sự cộng tác của các hội dòng và nhóm khác.

 1. Tổ chức tốt hơn về mục vụ ơn gọi trong các đơn vị của Hội dòng.

Sự tham gia vào mục vụ ơn gọi trước tiên là một hành vi đức tin, hy vọng và hoán cải cá nhân và cộng đoàn. Điều này ngụ ý tỏ tấm lòng tạ ơn Chúa vì món quà của linh đạo Hiến Sĩ và sẵn sàng để chia sẻ linh đạo này với người khác.

Điều quan trọng là mỗi đơn vị phải chỉ định một Hiến Sĩ và một nhóm lo về ơn gọi (bao gồm Hiến Sĩ, Hiến sĩ liên kết, người trẻ) để cùng hổ trợ vị này trong công tác về Ơn gọi.

 1. Sự tham gia cá nhân và cộng đoàn của mỗi Hiến Sĩ: Tổng tu nghị năm 2010 đã mời mỗi Hiến Sĩ suy nghĩ về đời sống chứng nhân của mình, sống các lời khấn thế nào để chia sẻ những giá trị này với thế giới, như lời mời gọi những người khác gia nhập vào gia đình Hiến Sĩ của chúng ta (xem Hoán cải, Tổng tu nghị 2010). Đó là một lời mời gọi để tạo ra một nền văn hoá của ơn gọi.
 2. Các vị hữu trách và các nhóm lo về ơn gọi: việc bổ nhiệm một vị lo về ơn gọi của mỗi đơn vị. Điều quan trọng là phải có một nhóm nhỏ gồm các Hiến Sĩ, Hiến Sĩ liên kết và người trẻ để làm việc với vị này, đi đến các cộng đoàn và đơn vị Hiến Sĩ trong Năm Ơn Gọi Hiến Sĩ và sau đó nữa. Họ sẽ giúp Đơn vị Hiến Sĩ điều hành những đề mục của Năm Ơn gọi.
 • i. Một sứ mệnh truyền giáo rõ ràng để quảng bá linh đạo Hiến sĩ, khi nói về sứ vụ Hiến Sĩ trong mỗi đơn vị, khu vực và ngay cả trong Hội dòng - cung cấp tờ rơi, tài liệu nghe nhìn, vv…
 • ii. Chủ đề ơn gọi Hiến Sĩ nên truyền cảm hứng cho các kỳ tĩnh tâm và trong các bài giảng trong năm nay.
 • iii. Các chương trình liên kết với sứ vụ Hiến Sĩ và các nhóm trẻ - sáng kiến chung, những buổi cầu nguyện, hành hương, mục vụ giáo xứ Hiến Sĩ, việc tổ chức các chương trình như "Hãy đến và xem" và chương trình ngắn ngày  "Đến và Xem" nên được chuẩn bị tốt trong cộng đoàn Hiến Sĩ, v.v ...
 • iv. Giúp Cộng đoàn Hiến Sĩ hiểu, thăng tiến và làm nổi bật tầm quan trọng của ơn gọi trong tất cả các khía cạnh của sứ vụ Hiến Sĩ.
 • v. Nơi nào có các nhà đào tạo, chúng tôi đặc biệt khuyến khích anh em, tham gia tích cực vào việc tổ chức và hoạt động của các sáng kiến khác nhau cho Năm Ơn gọi Hiến Sĩ.
 • vi. Đồng hành với những ứng sinh có tiềm năng bằng việc thăm hỏi và tiếp xúc thường xuyên với gia đình, cộng đoàn Kitô hữu / giáo xứ, nơi làm việc, vv…, cũng như các cuộc gặp mặt thường xuyên với ứng viên qua gặp gỡ cá nhân, hồi tâm và những khoảnh khắc cầu nguyện, vv…

 • vii. Các cuộc triển lãm về ơn gọi trong các giáo xứ, trường học và những nơi khác sẽ được khuyến khích. Các cuộc triển lãm này có thể liên quan đến lịch sử của Hiến Sĩ, sứ vụ, hoạt động của họ, các cộng đoàn khác nhau của họ và một số thực tại Hiến Sĩ: các thánh, chân phước, tử đạo Hiến Sĩ, vv… với một chiều hướng rõ ràng về ơn gọi.
 • viii. Việc sử dụng phương tiện truyền thông: Facebook, Tweeter, các nhóm WhatsApp, để mời tham gia các nhóm thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi trong các vùng sứ vụ của chúng ta. Gửi những bài suy niệm ngắn, những đoạn Thánh Kinh, những hình ảnh về các sứ vụ của Hiến Sĩ trên khắp thế giới và các tài liệu khác về ơn gọi thông qua các phương tiện truyền thông này.
 1. Tài liệu hướng dẫn về Ơn gọi cho mỗi đơn vị Hiến Sĩ hoặc nhóm các đơn vị Hiến Sĩ / khu vực.
 • Tại sao là tài liệu hướng dẫn? Vì nhằm giúp các vị phụ trách ơn gọi trong nhiệm vụ của họ. Họ cần được hướng dẫn về cách tổ chức ban Ơn gọi trong các cộng đoàn Hiến Sĩ và đồng hành với những người muốn tìm hiểu thêm về linh đạo của chúng ta hoặc muốn phân định ơn gọi Hiến sĩ nơi họ.
 • Nội dung của sách hướng dẫn?

- Kinh nghiệm sống với người trẻ: chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống, tham gia vào các sứ mệnh Hiến Sĩ, đồng hành về giáo lý, vv…

- Thông tin cơ bản về ơn gọi tu sĩ, linh đạo Hiến Sĩ và ơn gọi Kitô hữu / truyền giáo.

- Các giai đoạn đồng hành khác nhau cho thanh thiếu niên và đồng hành ơn gọi cho người trẻ.

- Làm thế nào để tổ chức các chương trình "Hãy Đến và Xem”.

- Làm thế nào chuẩn bị các cộng đoàn để chào đón những người trẻ.

- Các yêu cầu cơ bản cho việc phân định ơn gọi và cuộc hành trình với anh em Hiến Sĩ.

 

Nhóm điều phối, Năm Ơn gọi Hiến Sĩ.

Rôma, ngày 7 tháng 10 năm 2017

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.