Giáo Xứ

Món quà Hồng Ân trong Mùa Chay Thánh, 25/03/2018

Món quà Hồng Ân trong Mùa Chay Thánh, 25/03/2018

Sự khác biệt của năm nay là mọi người không cầm nhành lá vạn tuế con vua David để tiến vào nhà nguyện hay nhà thờ nào cả, nhưng chúng con tiến vào nhà Tù ở Caloocan City (BJMP: Bureau of Jail Management and Penology) để cùng với các tù nhân cử hành Lễ Lá, chuẩn bị tâm hồn bước vào Tuần Thánh một cách thật trang nghiêm và sốt sắng.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.