Giới Thiệu Ơn Gọi

Làm sao biết mình có ơn gọi dâng hiến ?

Làm sao biết mình có ơn gọi dâng hiến ?

Ơn gọi của một người thì chỉ có người đó mới nhận ra được. Đó là chuyện của người đó với Chúa. Ngoài người đó ra, không ai có thể chắc chắn 100% là người đó có ơn gọi này hay ơn gọi kia.

  • Đôi lời tâm sự về ơn gọi

    Đôi lời tâm sự về ơn gọi

    Tôi đã nhận được nhiều ơn gọi, như : Ơn gọi làm người trong hoàn cảnh đất nước không ngừng chuyển biến. Ơn gọi làm tín hữu trong giai đoạn Hội Thánh có những khó khăn. Ơn gọi làm môn đệ Chúa trong...

  • Đi Tu là gì ? Ơn gọi là gì ?

    Đi Tu là gì ? Ơn gọi là gì ?

    Ơn gọi là lời mời gọi âm thầm của Thiên Chúa Tình yêu. Từ đời đời trong ý định của Chúa, Chúa đã nhắm gọi ai làm việc gì sau này. Ơn gọi dần dần nảy nở trong thời gian, cho tới một lúc thuận tiện,...

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.