Hãy chọn Facebook Frame Ơn gọi Hiến Sĩ!!!

Năm Ơn gọi Hiến Sĩ đã chính thức khai mạc vào ngày 8 tháng 12 năm 2017. Hội Dòng đã lên kế hoạch cho nhiều hoạt động cho năm ý nghĩa này. Chúng tôi cũng nỗ lực để đến với thế giới qua các phương tiện truyền thông xã hội nhằm chia sẻ Đoàn sủng của chúng tôi. Facebook Frame Ơn gọi Hiến Sĩlà một trong những nỗ lực mới của chúng tôi trong công việc này.

Ngay lúc này, chúng tôi mời gọi các bạn cùng chia sẻ tinh thần Hiến Sĩ của chúng tôi qua việc cùng sử dụng và chia sẻ Facebook Frame Ơn gọi Hiến Sĩ. Các bạn có thể lựa chọn một trong nhiều ngôn ngữ khác nhau mà bạn thích. Các ngôn ngữ đã sẵn có: Việt Nam, Anh, Hàn Quốc, Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan, Thái Lan, Trung Quốc (phồn thể), Sinhala, Tamil, Bengali, Malgasy. (Và sẽ có thêm nhiều ngôn ngữ khác nữa…)

Các anh em Hiến sĩ trẻ trên thế giới đang làm việc cùng nhau để tiếp tục cho ra đời Facebook Frame Ơn gọi Hiến Sĩbằng ngôn ngữ các quốc gia trên thế giới. Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook to ‘IRS Oblates’ – Cộng đoàn Học viện Hiến Sĩ quốc tế, Rô-ma, Italia.

Các bước để sử dụng Facebook Frame Ơn gọi Hiến Sĩ cho profile picture của bạn:

  1. Mở trang Facebook của bạn, đưa trỏ chuột vào profile picture
  2. Click vào update profile picture
  3. Click vào add frame
  4. Tìm kiếm với :“OMI Vocation (language)”  - Ví dụ: "OMI vocation Vietnam"
  5. Chọn frame cho Năm ơn gọi Hiến Sĩ và ấn vào nút “use” (sử dụng).

Cám ơn các bạn vì đã sử dụng Facebook Frame Ơn gọi Hiến Sĩ!

(10/12/2017 - Cộng đoàn Học viện Hiến Sĩ quốc tế, Rô-ma, Italia.)

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.