Học Viện : Việc huấn luyện sau nhà tập

Bổn mạng Học viện  21 tháng 5 : Lễ thánh Mai Thiên Lộc

HP65 Dù là chủng sinh chuẩn bị cho sứ vụ linh mục hay theo ơn gọi tu huynh, anh em tân Hiến sĩ sẽ sống đời tận hiến thế nào để đời sống đó thấm nhập vào mọi hành động và mọi khía cạnh cuộc đời thường ngày của họ. Được những người huấn luyện và hướng dẫn thiêng liêng đồng hành, họ tìm cách trở nên người của Chúa, những nhà truyền giáo bám rễ sâu vào Đức Kitô vả quyết định hoàn toàn tận hiến bằng việc khấn trọn đời. Trong thời gian này, họ tiếp tục học tập, sống tinh thần Hiến sĩ và truyền thống của hội Dòng.

Chương trình huấn luyện giai đoạn đầu kết thúc bằng việc nhận bài sai của vị tổng quyền.

R65a Mục đích của việc huấn luyện thiêng liêng là giúp cho người chọn Đức Kito có được niềm tin trưởng thành. Trong thời gian dài huấn luyện nầy, người Hiến sĩ, qua trung gian Lời Chúa và việc học truyền thống Kito giáo, học đào sâu, diễn giải và chia sẻ đức tin của mình.

Việc học hỏi nầy được thích nghi theo khả năng cá nhân, nhu cầu công việc và ngành của người đó.

R65b Việc huấn luyện tánh tình phải giúp vị tân hiến sĩ việc làm sao biết đánh giá thực tế con người của mình, giúp cho họ khả năng làm tốt trách nhiệm và biết cách cư xử cách trưởng thành với anh em của mình cũng như với những người có trách nhiệm. Nó phải giúp cho anh ta phát triển khả năng điều hành, tinh thần kiên trường và sáng tạo. Hơn nữa, nó còn giúp cho anh ta biết chấp nhận trong bình an, bác ái và vui vẻ, việc từ khước gắn liền với việc dấn thân của mình.

R65c Qua công việc và thực tập tông đồ thích đáng, có thể kéo dài một thời gian khá dài, các tân hiến sĩ thực tập việc phục vụ. Tạo cơ hội cho họ biết dấn thân cho người nghèo. Những nhà huấn luyện có khả năng sẽ giúp họ theo nghành và giúp họ biết suy nghĩ trên kinh nghiệm và theo ánh sáng Tin Mừng.

R65d Trung thành trong việc luôn sẵn sàng phục vụ mọi nơi trong mọi việc, người hiến sĩ , để có thể chuẩn bị tốt, có thể ước muốn hướng về một việc mục vụ cụ thể hay một nơi truyền giáo chuyên biệt. Chính vị tổng quyền, hay vị giám tỉnh, với ưng thuận của đương sự, sẽ cho phép theo định hướng nầy.

R65e Trong tinh thần hoàn toàn tự do và ý thức trách nhiệm của mình, anh em hiến sĩ thụ huấn sẽ xin khấn trọn đời và, đối với các chủng sinh, xin chịu chức. Đơn xin phải được viết ra.

R65f Một tu sĩ đã khấn trọn trong hội dòng khác, nay nhập dòng hiến sĩ, phải chấp hành một thời gian thử là ba năm trước khi được chấp thuận khấn trọn đời. Việc thử như thế nào sẽ do vị tổng quyền chỉ định.

R65g Những vị bề trên cả có quyền bổ nhiệm chủng sinh hay trợ sĩ vào các công việc thích ứng. Họ có thể nói trực tiếp hoặc ủy quyền cho một linh mục khác làm việc nầy.

Việc chịu chức thánh phải do giám tỉnh và ban cố vấn giới thiệu. Vị giám tỉnh hoặc vị bề trên học viện được ủy quyền do luật định, có thể viết thư giới thiệu cho chịu chức thánh.

R65h Trong những năm tiếp nối thời gian huấn luyện đầu tiên, các hiến sĩ sẽ được hướng dẫn và nâng đỡ bởi những anh em có nhiều kinh nghiệm; họ cần sự giúp đỡ của một cộng đoàn và bù lại cộng đoàn cũng được dồi dào nhờ sự tiếp tay của họ.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.