HUẤN LUYỆN

 • Học Viện : Việc huấn luyện sau nhà tập

  Học Viện : Việc huấn luyện sau nhà tập

  Dù là chủng sinh chuẩn bị cho sứ vụ linh mục hay theo ơn gọi tu huynh, anh em tân Hiến sĩ sẽ sống đời tận hiến thế nào để đời sống đó thấm nhập vào mọi hành động và mọi khía cạnh cuộc đời thường...

 • Tập Viện : Bổn mạng 07/10 : Lễ Đức Mẹ Mân Côi

  Tập Viện : Bổn mạng 07/10 : Lễ Đức Mẹ Mân Côi

  Nhà tập, giai đọan dẫn nhập ứng sinh vào đời sống tu sĩ Hiến sĩ, nhằm hướng đến một sự dấn thân công khai trong hội Dòng. Vị giám tỉnh là người quyết định nhận ứng sinh vào nhà tập. Với sự dìu dắt...

 • Nhà Sinh Viên : Khám phá và cổ võ ơn gọi.

  Nhà Sinh Viên : Khám phá và cổ võ ơn gọi.

  Đức Kitô không ngừng mời gọi các bạn trẻ tiếp bước theo Người đi rao giảng Nước Trời. Chúng ta phải ý thức là qua sự vui vẻ và quảng đại của đời sống chúng ta, mà những anh em khác được mời gọi...

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.