Khánh thành nhà Tiền tập OMI ở Dakar, mang tên Chân phước Mario GIA (Mario BORZAGA)

17/7/2017. Senegal

Chân phước Mario Gia là một Hiến sĩ trẻ gốc Ý, tử đạo tại Lào năm 1960. Chúng tôi biết ngài khá rõ. Ngài được tôn phong Chân phước ngày 11 tháng 12 năm 2016, cùng mười sáu vị tử đạo khác, trong đó có 5 Hiến sĩ người Pháp.

Ngày 17 tháng 6 năm 2017, Nhà Tiền tập OMI ở Dakar, thuộc phụ Tỉnh Senegal- Guinea Bissau, đã khánh thành ngôi nhà với tên Mario. Đâu là lý do cho việc này? Hãy cùng chúng tôi nhìn lại một chút lịch sử.

Năm 1988, Trung tâm được thành lập. Đây là nhà để đón tiếp các bạn trẻ có ước muốn đi tu, đang học những năm cuối bậc trung học. Vài tháng sau đó, Đức Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước cho cha Giuse Gia Hòa (Joseph Gerard), một Hiến sĩ, tông đồ truyền giáo tại Lesotho, và Trung tâm được đặt dưới sự bảo trợ của chân phước Gia Hòa. Sau đó, Trung tâm có thêm Nhà Tiền tập, nơi các Tiền tập sinh theo học triết học tại Trung tâm Thánh Augustinô ở Dakar. Nhà Tìm hiểu và Nhà Tiền tập cùng chung địa chỉ và để ngắn gọn, chúng tôi gọi chung là Trung tâm Giuse Gia-Hòa.

Năm 2015, Chúa Quan Phòng đã cho chúng tôi một nơi ở mới cho nhà Tìm hiểu, ở Les Parcelles Assainies. Nhà Tìm hiểu đã dọn đi, Nhà Tiền tập vẫn ở lại chỗ cũ…và không có tên thánh! Sự kiện các vị tử đạo ở Lào được phong Chân phước đã gợi hứng cho chúng tôi bởi nhiều lý do. Thật vậy, có một sự liên kết rất sâu xa giữa phụ tỉnh của chúng tôi và Lào: chính các Hiến sĩ bị trục xuất khỏi Lào năm 1975 đã thành lập Phụ tỉnh Hiến Sĩ tại Senegal năm 1976.

Vào ngày Thứ Bảy, 17 tháng 6 vừa qua, các thân hữu của cộng đoàn và đại diện gia đình Hiến sĩ Dakar được mời dự sự kiện đặc biệt này. Các Tiền tập sinh đã giới thiệu về cuộc đời và sự tử đạo của chân phước Mario cùng vị giáo lý viên trẻ tuổi của ngài. Bằng hình thức phỏng vấn, họ đã phác họa di sản đời sống thiêng liêng phong phú của chân phước Mario Gia được ghi lại trong quyển nhật ký của ngài. Để ghi dấu ấn cho việc đặt tên mới, các Tiền tập sinh đã vẽ một bức bích họa, trên đó họa lại gương mặt của vị bổn mạng và một câu trích trong nhật ký mà ngài đã ghi lại vào đêm trước khi tuyên khấn trọn đời.

Chúng tôi dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn trong giờ kinh chiều, và chúng tôi cũng đặt ảnh của vị bổn mạng trong nhà nguyện của mình. Buổi chiều tối hôm đó, đương nhiên được tiếp nối trong bầu khí lễ hội với bữa tiệc mừng cho mọi người.

Claudio CARLEO

An Hòa, OMI, chuyển dịch từ omiworld.org

 

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.