Kinh cầu cùng thánh Mai Thiên Lộc, Đấng sáng lập Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm.

  

Lạy Cha Thánh Mai Thiên Lộc, với tấm lòng mến yêu nồng cháy dành cho Chúa Giêsu Kitô, và với tình yêu thương vô bờ bến dành cho anh chị em trong Giáo hội, chúng con chạy đến với Cha Thánh mà kêu xin. Xin Cha cầu cùng Chúa cho chúng con được ơn bước theo Chúa Cứu Thế cách chân thành, cùng gắn bó với Người bằng tất cả con người chúng con.

Xin cho chúng con được ơn can đảm và đức tin vững vàng, hầu đáp lại lời mời gọi của Chúa mà ra đi làm chứng nhân của Người cho những ai chưa nhận biết Chúa, hoặc cho những ai đã quên Người.

Xin dạy chúng con biết yêu mến Giáo hội, Mẹ chúng con, biết kết hợp  với Mẹ Giáo hội trong từng biến cố vui buồn sướng khổ. Xin dạy mỗi người chúng con biết chia sẻ sứ mệnh của Mẹ Giáo hội theo ơn gọi riêng của mỗi người chúng con.

Lạy Cha Thánh Mai Thiên Lộc, Cha đã nhận được ơn đặc biệt là biết yêu thương người nghèo và những người thấp hèn. Xin Cha chỉ cho chúng con biết cách yêu thương và tôn trọng họ. Xin dạy chúng con biết nhìn thế giới với đôi mắt của Chúa Kitô trên Thập giá, tin tưởng vững vàng sức mạnh của Đấng Phục Sinh sẽ vượt lên trên tất cả mọi khó khăn và đau khổ của chúng con.

Amen.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.