Kinh cầu thánh Igiêniô Mai Thiên Lộc

 

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con / bis

Lạy Chúa Kitô, xin thương xót chúng con / bis

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con / bis

Sau mỗi câu xướng đọc: cầu cho chúng con.

Thánh Igiêniô Mai Thiên Lộc,

Đấng sáng lập Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm,

Đấng kiến tạo cộng đoàn tông đồ,

Đấng bênh đỡ kẻ nghèo,

Đấng chứng nhân cho tình yêu Chúa Kitô trên thập giá,

Đấng rao truyền sứ vụ trong các xứ đạo,

Đấng nương tựa cho các bạn trẻ,

Là Thầy dạy của kẻ dốt nát,

Là Mục tử của các tù nhân,

Là Nhà canh tân cộng đoàn sứ vụ,

Là Người phục hồi các nơi phượng tự,

Là Nhà truyền giáo của Mẹ chí thánh,

Là Thầy giảng dạy Tin Mừng,

Là Nhà truyền giáo của nhiều dân tộc,

Là Con người của lòng tin,

Là Người lữ hành đi tìm sự thiện hảo,

Là Con người của lòng nhiệt huyết cháy bỏng,

Là Đấng bào chữa của công lý,

Là Nhà truyền giáo có cái nhìn toàn cầu,

Là Người nhạy cảm với các nhu cầu của thời đại,

Là Linh mục của sự táo bạo,

Là Giám mục của thành Mạc-xây,

Là Nhà lãnh đạo ngoan cường của Giáo hội,

Là Tình nhân và là Người bảo hộ của Giáo hội,

Là Nhà huấn luyện của hàng giáo sĩ giáo phận,

Là Người kiếm tìm sự tái sinh Giáo hội,

Chúng ta cùng cầu nguyện:

Lạy Chúa, nhờ lời cầu bầu của thánh Igiêniô Mai Thiên Lộc, xin làm cho chúng con trở thành những nhà truyền giáo, đặc biệt cho người nghèo và người bị bỏ rơi. Xin ban cho chúng con tình yêu như thánh Mai Thiên Lộc, để chúng con có thể nhận ra người nghèo và người bị bỏ rơi qua ánh mắt của Đức Kitô Đấng Cứu Độ. Xin giúp chúng con đồng hành và dẫn đưa họ tới vinh quang Phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.