Kinh nguyện Năm Ơn Gọi Hiến Sĩ

Lạy Cha ,

chúng con đến với Cha, vì Chúa Giêsu mời gọi chúng con cầu nguyện,

hầu Cha gửi thợ gặt đến đồng lúa chín.

Cha đã yêu thế gian vô cùng,

đến nỗi đã ban Con Một mình,

cho chúng con có cuộc sống tràn đầy.

Con Cha đã sai phái Mười Hai Tông đồ và thánh Phaolô đi loan báo Tin Mừng ơn cứu độ.

Sau đó, từ thế hệ này sang thế hệ khác,

Cha lại tiếp tục gửi thợ gặt đi khắp thế gian,

để mọi người có thể nhận biết Cha.

Sau nữa, Cha đã chọn thánh Mai Thiên Lộc,

và chung quanh ngài, Cha đã lập một gia đình các nhà truyền giáo,

với niềm đam mê, đi dạy dỗ khắp nơi trên toàn thế giới,

cho mọi người biết "Đức Kitô là ai",

và đã thành lập các cộng đoàn Kitô hữu mới.

Hơn bao giờ hết, thế giới cần biết tình yêu thương nhân hậu của Cha,

và cần những người biết giúp anh chị em trong thời đại chúng con,

để "đầu tiên là nên người, sau đó là Kitô hữu và cuối cùng là thánh".

Vì vậy, xin gửi đến cho chúng con những bạn trẻ với lòng quảng đại,

yêu mến Chúa Giêsu hết lòng, sẵn sàng dâng hiến trọn đời họ cho Cha,

đi đến với những người nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất, để loan báo Tin Mừng.

Xin cho họ cháy bừng ngọn lửa Cha đã thắp sáng thánh Mai Thiên Lộc.

Cho họ tham dự vào gia đình của ngài,

và cùng với tất cả anh em Hiến Sĩ, họ tiếp tục công trình Cứu Chuộc của Con Cha.

Chúa Giêsu dạy chúng con rằng, mọi điều chúng con cầu xin nhân danh Người,

Cha sẽ ban cho chúng con.

Vì thế, chúng con dâng lên Cha lời cầu nguyện này trong niềm tin,

và chắc chắn rằng Cha sẽ ban cho chúng con.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm,

Mẹ là người đầu tiên đã mang Chúa Giêsu đến trong thế gian,

Xin hãy ở với chúng con trong lời cầu nguyện này. Amen.

 

Dạng ngắn:

Lạy Cha ,

chúng con đến với Cha, vì Chúa Giêsu mời gọi chúng con cầu nguyện,

hầu Cha gửi thợ gặt đến đồng lúa chín.

Xin gửi đến cho chúng con những bạn trẻ với lòng quảng đại,

yêu mến Chúa Giêsu hết lòng, sẵn sàng dâng hiến trọn đời họ cho Cha,

biết gần gũi những người nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất, để loan báo Tin Mừng.

Xin cho họ cháy bừng ngọn lửa Cha đã thắp sáng thánh Mai Thiên Lộc.

Cho họ tham dự vào gia đình của ngài,

và cùng với tất cả anh em Hiến Sĩ, họ tiếp tục công trình Cứu Chuộc của Con Cha.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm,

Mẹ là người đầu tiên đã mang Chúa Giêsu đến trong thế gian,

Xin hãy ở với chúng con trong lời cầu nguyện này. Amen.

 

Nguồn omiworld.org 

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.