Linh đạo Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Đặc sủng của Đấng sáng lập “được tỏ hiện ra như một kinh nghiệm về Thánh Thần, được truyền lại cho các môn đệ của mình để sống, gìn giữ, đào sâu và không ngừng khai triển đồng nhịp với Thân Thể của Đức Kitô.”  (Mutuae relationes - số 11)

Đặc sủng của Đấng sáng lập được truyền lại cho các môn đệ. Cộng đoàn, những môn đệ, tiếp tục thể hiện, làm sáng tỏ và phát triển quyền năng của Thánh Thần mà đặc sủng chứa đựng trong chính nó ngay từ khi dòng khởi lập. Những người đến sau phải tìm kiếm để hiểu nó tốt hơn và sống đặc sủng đó với nhận thức có trách nhiệm truyền lại cho người kế tiếp cách trung thành.

Đoàn sủng của hội dòng ôm trọn toàn bộ lịch sử của chính nó và hiện diện trong tất cả thành viên của dòng.

Cộng đoàn chính là sự nối dài của đấng sáng lập theo thời gian. Đặc sủng có thể tiếp tục tồn tại trong lịch sử qua một tiến trình năng động mà ở đó, Thánh Thần kêu gọi và liên kết các thành viên mới vào trong hội dòng.

Đoàn sủng của đời sống tu trì trong một hội dòng là ân huệ sống động, ân sủng ngày cần được đón nhận và sống trong những điều kiện thường là mới mẻ. (Potissimum institutioni 67)

Chính vì thế, một trong những nguyên tắc cho việc canh tân đời tu, Vatican II chỉ rõ: “phải trung thành và noi giữ tinh thần cùng ý hướng đặc biệt của các đấng sáng lập,” (PC 2b)

“Trước tiên trong mỗi dòng tu, cần phải trung thành với đặc sủng sáng lập và với gia sản thiêng liêng được gầy dựng lên tiếp sau. Việc trung thành với hứng khởi nền tảng của đấng sáng lập, một ân huệ của Chúa Thánh Thần, giúp tìm lại và sống nhiệt thành những yếu tố cốt yếu của đời sống thánh hiến. (VC số 36)

Bộ Giáo luật 1983 điều 578 nhấn mạnh :

Tất cả mọi người phải trung thành duy trì chủ tâm và ý định của các vị sáng lập đã được thẩm quyền Giáo hội châu phê, về bản chất, mục đích, tinh thần và đặc tính của mỗi hội dòng, cũng như về những truyền thống tốt lành, tức là tất cả những gì tạo nên gia sản của hội dòng.

Thánh bộ tu sĩ nhắc nhở các nhà đào tạo: Một trong các khía cạnh của thường huấn là: “Trung thành với đoàn sủng riêng, qua việc luôn tìm hiểu sâu xa về đấng sáng lập, về lịch sử của hội dòng, về tinh thần và sứ vụ của hội dòng, và cùng hỗ trợ nhau sống đoàn sủng ấy, xét về phương diện cá nhân cũng như cộng đoàn.” (PI 68)

Linh đạo Hiến sĩ

Được thể hiện rõ nét trong những số đầu của Hiến pháp và Luật dòng.

HP1. Đức Kitô kêu gọi

Chính lời kêu gọi của Đức Giêsu Kitô, được Giáo hội nhận ra qua những nhu cầu khẩn thiết để cứu rỗi loài người, đã nối kết anh em Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Người mời gọi họ dõi bước theo chân Người và góp phần vào sứ vụ của Người bằng lời rao giảng và việc làm.

Là hội Dòng giáo sĩ, thuộc luật giáo hoàng. hội Dòng quy tụ thành cộng đoàn tông đồ các linh mục và tu huynh muốn liên kết với thiên chúa bằng những lời khấn dòng ; cộng tác với Chúa Kitô Cứu Thế và theo gương Người, họ tận hiến cốt yếu vào công cuộc rao giảng Tin mừng cho người nghèo.

HP2. Theo Đức Giêsu Kitô

“được tách riêng để công bố Tin mừng của Thiên Chúa” (Rm 1,1) anh em Hiến sĩ nguyện từ bỏ tất cả để dõi bước theo Đức Giêsu Kitô, để trở thành những cộng tác viên  của Người. Họ phải hiểu biết Người cách thân tình nhất, tự đồng hình đồng dạng với Người, để cho Người sống trong họ, nỗ lực giới thiệu Người qua cuộc sống của mình. Anh em Hiến sĩ tự nguyện vâng phục Chúa Cha, dù phải chịu chết, và phục vụ dân Chúa với tình yêu vô vị lợi. Sự nhiệt thành tông đồ của họ được nâng đỡ bởi ơn sủng tận hiến hoàn toàn của họ, một sự hiến dâng không ngừng được canh tân đổi mới theo những đòi hỏi tông đồ của sứ vụ.

HP3. Sống thành cộng đoàn tông đồ

Cộng đoàn các tông đồ với Đức Giêsu chính là mẫu mực sống của họ; Người đã qui tụ quanh mình nhóm mười hai để nhóm này trở thành những bạn đồng hành của Người và được Người sai đi (mc 3, 14). Sự kêu gọi và sự hiện diện của Thiên Chúa giữa anh em Hiến sĩ hôm nay liên kết họ với nhau trong đức ái và sự vâng phục, nhằm giúp họ làm sống lại tình đoàn kết của các tông đồ với Chúa, cũng như sứ vụ thừa sai chung của họ trong Thần khí của người.

HP4. Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh

Thập giá đức Giêsu là trọng tâm sứ vụ truyền giáo của chúng ta. như thánh tông đồ Phaolô, chúng ta rao giảng : “Đức Giêsu Kitô, và Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá” (1 cor 2, 2). Nếu chúng ta mang “trong thân xác mình cuộc thương khó của cái chết của Chúa Giêsu” thì chính trong niềm hy vọng “sự sống lại của Chúa Giêsu cũng được thể hiện trong chính thân xác ấy” (2 cor 4, 10). Qua ánh mắt của Đấng cứu độ trên thập giá, chúng ta nhìn thấy thế giới được chuộc lại nhờ máu Người, trong niềm ước mong sao cho những con người mà cuộc thương khó của Đức Giêsu Kitô vẫn đang tiếp diễn nơi họ, để chính họ cũng nhận biết được sức mạnh phục sinh của Người (Ph 3, 10).

Rao giảng Đức Giêsu Kitô đóng đinh

Như thánh tông đồ, hãy rao giảng

“Đức Giêsu Kitô, và Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá…

không phải bằng lời nói khôn ngoan hấp dẫn,

nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần khí ”,

tức là bằng cách chứng minh rằng

chúng ta đã nghiền ngẫm trong tâm hồn

những lời chúng ta rao giảng,

và chúng ta đã thực hành trước khi rao giảng.

                                                                              -1826-

Cùng với Đức Giêsu trên thập giá

Như những người thợ rao giảng Tin mừng

sẽ chẳng bao giờ thu hoạch được hoa trái dồi dào

từ những lao công vất vả của mình,

nếu họ không đề cao Chúa Giêsu chấp nhận đau khổ cho đến chết,

và họ không ngừng mang lấy những đau khổ trong thân xác của mình,

các thành viên trong hội dòng chúng ta

sẽ thực hiện kiềm chế các đam mê và từ bỏ ý riêng trong mọi sự ;

và noi gương các thánh tông đồ, 

họ phải tự hào trong những yếu đuối, những sỉ nhục,

những bắt bớ, những phiền muộn vì Đức Kitô.

HP5. Giữa những người bị bỏ rơi

Toàn thể hội Dòng mang tính truyền giáo. sứ vụ trước tiên của hội Dòng trong giáo hội là làm cho những người bị bỏ rơi nhận ra Đức Kitô và Vương quốc Người. hội Dòng mang Tin mừng đến cho những dân tộc chưa được đón nhận, và giúp họ khám phá ra các giá trị riêng của họ dưới ánh sáng Tin mừng. nơi nào giáo hội đã có mặt, anh em hiến sĩ tự nguyện đến những nhóm người mà hoạt động của Giáo hội chưa vươn tới được. Thật vậy, ở mọi nơi, sứ vụ trước tiên của chúng ta là phải đến với những người mà hoàn cảnh cuộc sống của họ đang lớn tiếng khao khát niềm hy vọng và sự cứu rỗi mà chỉ có Chúa Kitô mới có thể ban cho dồi dào. họ là những người nghèo đang mang nhiều dung mạo khác nhau : chúng ta ưu tiên đến với họ.

HP6. Trong Giáo hội

Vì yêu mến Giáo hội, anh em Hiến sĩ chu toàn sứ vụ truyền giáo của mình trong mối thông hiệp với các Chủ chăn mà Thiên Chúa đã đặt làm thủ lĩnh dân Người. Đón nhận một cách thẳng thắn, với đức tin sáng suốt, lời chỉ dẫn và định hướng của những người kế vị thánh Phêrô và các tông dồ.

Tại các Giáo hội địa phương nơi mình đang làm việc, anh em Hiến sĩ phối hợp công tác truyền giáo của mình phù hợp với công việc mục vụ tổng quát ở đó, và anh em cộng tác trong tinh thần huynh đệ với những người thợ Tin mừng khác.

Công tác của anh em phải biểu hiện được ý thức hiệp nhất đích thật với tất cả những ai tự nhận mình là môn đệ của Đức Kitô, để rồi, theo như lời nguyện của Người, thế gian tin rằng chính Chúa Cha đã sai Người (Ga 17, 21). Sau cùng, anh em cũng hiệp nhất với những con người dù chưa nhìn nhận Đức Kitô như Cứu Chúa, nhưng vẫn đang nỗ lực làm thăng tiến những giá trị của Nước Chúa đang đến.

HP7. Công bố Lời Chúa.

Anh em Hiến sĩ, là linh mục hay tu huynh, đều có trách nhiệm bổ túc cho nhau trong công tác Phúc âm hóa. Họ làm tất cả để khơi lên hay làm khơi lại lòng tin của những ai mà họ được sai tới và giúp khám phá ra “Chúa Kitô là ai’’. Anh em luôn sẵn sàng để đáp ứng những nhu cầu khẩn thiết nhất của Giáo hội bằng nhiều hình thức đa dạng về nhân chứng và sứ vụ, nhưng nhất là việc công bố Lời Thiên Chúa để tiến đến đỉnh điểm trong việc cử hành các bí tích và phục vụ tha nhân. Anh em để tâm trí gầy dựng các cộng đoàn tín hữu và các Giáo hội bén rễ sâu trong nền văn hóa địa phương, và hoàn toàn có trách nhiệm sao cho các cộng đoàn này tăng tiến.

HP8. Dũng cảm, khiêm tốn, tin tưởng

Gần gũi với những người mà mình hoạt động, Hiến sĩ luôn lưu ý đến khát vọng và giá trị họ mang trong lòng. Nhưng Hiến sĩ cũng không sợ phải trình bày minh bạch những đòi hỏi của Tin mừng và dũng cảm dám mở những lối đi mới để mong sứ điệp Cứu độ có thể đạt đến mọi người. Khiêm tốn trước những hạn chế của mình, nhưng tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, Hiến sĩ sẽ cố gắng dẫn đưa mọi người, đặc biệt người nghèo, đến sự nhận thức vẻ cao quý làm người và là con cái của Chúa.

HP9. Tư cách ngôn sứ nơi một thế giới mới

Thành viên của một Giáo hội ngôn sứ, Hiến sĩ phải trở thành chứng nhân về sự công chính và thánh thiện của Thiên Chúa, trong khi vẫn nhìn nhận nhu cầu tự hoán cải. Hiến sĩ loan báo một Đức Kitô hằng hiện diện giải thoát và một thế giới mới sinh ra từ cuộc Phục sinh của Người. Hiến sĩ lắng nghe và làm cho người khác nghe được tiếng kêu của những người thấp cổ bé miệng, tiếng kêu thấu đến  Chúa, Đấng vốn hạ người quyền thế khỏi vị trí cao và nâng dậy những kẻ thấp hèn (Rom 1, 52). Hiến sĩ thực hiện sứ vụ ngôn sứ này trong mối hiệp thông với Giáo hội, hòa hợp với đường hướng của hàng giáo phẩm và trong sự lệ thuộc vào bề trên.

HP10. Cùng với Đức Maria Vô Nhiễm

Đức Maria Vô Nhiễm là quan thày của hội Dòng. Vâng phục Chúa Thánh Linh, Mẹ đã tự hiến toàn thân, như một nữ tỳ khiêm hạ, cho chương trình làm Người và cứu độ của Đấng Cứu Thế. Nơi Mẹ, Đấng đã đón nhận Đức Kitô, niềm hy vọng để trao tặng cho thế giới, Hiến sĩ coi mẹ như mẫu mực của đức tin Giáo hội và lòng tin của riêng mình.

Hiến sĩ luôn chiêm ngắm Mẹ như hiền mẫu của mình. chính trong sự gắn bó mật thiết với Mẹ từ nhân, Hiến sĩ sẽ sống được với những khổ nhọc lẫn vui sướng của đời truyền giáo. Dù làm tông đồ ở đâu, Hiến sĩ đều phải tìm cách làm tăng tiến lòng sùng kính chính đáng đối với Đức trinh nữ vô nhiễm, vốn là hình ảnh tiên báo sự toàn thắng sau cùng của Thiên Chúa trên mọi sự dữ.

Ban Truyền thông SVVN

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.