Linh đạo Hiến sĩ là gì?

Linh đạo Hiến Sĩ bắt nguồn từ một câu chuyện; đó là câu chuyện về một thanh niên tên là Ighêniô Mai Thiên Lộc. Trong suốt cuộc đời của mình, ngài đã trải nghiệm trong chính mình tình yêu thương của THIÊN CHÚA, thể hiện qua Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế chịu đóng đinh. Hiến Sĩ chúng ta cũng lấy cảm hứng từ Đấng Sáng Lập, nhận ra sức mạnh của Chúa trong chúng ta, và chúng ta muốn “RAO GIẢNG TIN MỪNG”, tức là để làm cho Người được biết đến và để niềm vui của Tin Mừng được thể hiện nơi chính cuộc sống của chúng ta.

Từ cuộc gặp gỡ của cậu Mai Thiên Lộc với Chúa Giêsu trên thánh giá, ngài cảm thấy xúc động bởi tình trạng đáng thương của Giáo Hội thời đó. Ngài được kêu gọi để khơi dậy ngọn lửa đức tin đang chết dần trong trái tim của rất nhiều con cái của Giáo Hội, đặc biệt là người nghèo. Do đó, chúng ta ưu tiên đến với NGƯỜI NGHÈO. Chúng ta rao truyền thông điệp niềm vui cứu độ cho những người bị bỏ rơi nhất, những người mà hoàn cảnh của họ kêu gào sự công bằng trước mặt Chúa.

Vì lý do đó, chúng ta sống trong CỘNG ĐOÀN - một nhóm những người- nơi mà mỗi chúng ta củng cố lẫn nhau trong đức tin, trong công việc bác ái, làm giàu thêm cho nhau từ khám phá của chúng ta về Thiên Chúa và về Đức Ki-tô, Đấng đang sống làm việc trong chúng ta và trên toàn địa cầu.

Chúng ta là NHỮNG NHÀ TRUYỀN GIÁO. Có lần, Đức Giáo hoàng Piô XI gọi chúng ta là "Chuyên gia trong các sứ mệnh khó khăn của Giáo Hội". Chúng ta muốn cống hiến cuộc sống của mình cho tất cả những ai không biết Chúa Giêsu Kitô hoặc đã quên Người trong cuộc sống của họ bất kể họ ở đâu trên thế giới. Và do đó,có nhiều Hiến Sĩ phục vụ ở các vùng “ngoại biên”. Trong sứ vụ truyền giáo, chúng ta tìm kiếm con đường dẫn đến sự thánh thiện toàn vẹn.

Chúng ta là HIẾN SĨ. Điều đó có nghĩa là các nhà truyền giáo hoàn toàn “cho đi” một cách vô điều kiện mà không cần nhận lại. Hiến Sĩ dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta đã thuộc về, và cho những anh chị em mà chúng ta được gửi đến. ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN là "khung" mà trong đó chúng ta sống đời dâng hiến của chúng ta. Tận hiến (Oblation) là cống hiến triệt để không giới hạn cho công việc của Chúa Kitô và cho việc hoàn thành sứ mạng của Người. Cùng nhau trong cộng đoàn chúng ta “tận hiến” đời sống của mình để xây dựng gia đình của con cái Thiên Chúa - và do đó giúp thực hiện lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: "Để tất cả nên một."

Chúng ta là những nhà Truyền giáo Hiến Sĩ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM. Đức Maria là mẫu mực của chúng ta, là Đấng bảo trợ và là Mẹ của chúng ta. Trong Mẹ, chúng ta thấy Chúa Kitô, chúng ta thấy Thiên Chúa. Qua tiếng "Xin Vâng" của Mẹ, Mẹ chỉ cho chúng ta biết làm thế nào để cộng tác với Thánh Ý Chúa và sống kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su, để chúng ta chia sẻ sự phục sinh của Người. Chúng ta sống sứ vụ truyền giáo của chúng ta cùng với Mẹ. Như được tuyên bố bởi Đức Giáo Hoàng Leo XI, sứ mệnh của chúng ta, các Hiến Sĩ, là "đem đến cung lòng của Mẹ Thương Xót những đứa con mà Chúa Kitô từ thập giá muốn trao cho Mẹ." Đó là lý do tại sao khi cha Mai Thiên Lộc suy gẫm về Đức Maria, ngài gọi Mẹ là " Mẹ của Sứ Vụ Truyền giáo".

Khai Tâm, O.M.I chuyển ngữ

Nguồn: omiworld.org

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.