Linh Đạo

Linh đạo Hiến sĩ là gì?

Linh đạo Hiến sĩ là gì?

Linh đạo Hiến Sĩ bắt nguồn từ một câu chuyện; đó là câu chuyện về một thanh niên tên là Ighêniô Mai Thiên Lộc. Trong suốt cuộc đời của mình, ngài đã trải nghiệm trong chính mình tình yêu thương của THIÊN CHÚA, thể hiện qua Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế chịu đóng đinh.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.