Một kế hoạch truyền giáo mới của Tỉnh dòng – Indonesia

Tổng Tu nghị lần thứ 36 đã cổ vũ tất cả các Hiến sĩ đổi mới cuộc sống của mình để phục vụ hiệu quả hơn nữa công cuộc loan báo Tin Mừng cho thế giới. Để trả lời trước thách đố ấy và như là hoa trái của Tam Niên Hiến sĩ, các Hiến sĩ Tỉnh dòng Indonesia đã dành nhiều thời gian suy gẫm và nhận thức về vấn đề nhân sự cũng như sứ vụ của Tỉnh dòng. Họ đúc kết bằng việc bắt đầu một sứ vụ mới cho Tỉnh dòng, họ gọi là “Ơn gọi Hiến sĩ và Đào tạo”. Sứ vụ mới này được nảy sinh từ mối băn khoăn chính: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít.” (Mt 9, 37). Mỗi Hiến sĩ của Tỉnh dòng nhận thức rằng, số thợ gặt chưa đáp ứng được nhu cầu trên cánh đồng truyền giáo bao la. (Kết luận này dựa trên sự gia tăng chậm về thành viên mỗi năm của Tỉnh dòng).

Sứ vụ mới của Tỉnh dòng cũng là sự đáp trả lời kêu gọi của Giáo Hội. Giáo Hội cần những “thợ gặt”. Giáo Hội cần các linh mục để cử hành các Bí tích. Giáo Hội cần những người sẵn sàng dâng hiến cuộc đời chính mình để phục vụ tha nhân. Do đó, tuyệt đối cần phải cộng tác với mọi người, đặc biệt là với những gia đình Công giáo trong việc thúc đẩy ơn gọi và tích cực tham gia vào tiến trình huấn luyện bằng nhiều cách khác nhau. Họ cảm thấy rằng họ nhất thiết phải cộng tác chặt chẽ hơn nữa với giáo dân để chuẩn bị cho những người thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo.

Bản Tuyên bố Tầm nhìn của Tỉnh dòng:

Dòng Truyền giáo Hiến sĩ Đức Mẹ Vô nhiễm, tỉnh dòng Indonesia là một cộng đoàn tu sĩ truyền giáo sống trung thành theo Chúa Giê-su Ki-tô để loan truyền Tin Mừng cứu độ cho người nghèo dưới nhiều dung mạo khác nhau, bằng cách không ngừng đổi mới theo đặc sủng của Cha thánh Mai Thiên Lộc, dưới sự bảo trợ của Đức Maria Vô nhiễm, sống những giá trị của Pancasila** cùng với tất cả những người có thiện chí.

**Pancasila là nền tảng triết học chính thức của Nhà nước Indonesia

Dòng Truyền giáo Hiến sĩ Đức Mẹ Vô nhiễm tỉnh dòng Indonesia cam kết:

  1. Cải thiện bản thân vì sứ vụ truyền giáo.
  2. Làm cho mọi cộng đoàn Hiến sĩ trở thành một phương thế cho sự tự canh tân.
  3. Làm gia tăng ơn gọi và duy trì ơn gọi.
  4. Gia tăng sự tham dự tích cực của giáo dân trong khía cạnh đời sống thiêng liêng và sứ vụ.
  5. Củng cố vai trò và sự phục vụ người trẻ.
  6. Xây dựng ý thức về sự đa dạng trong hiệp nhất của một quốc gia Indonesia.

(Được ghi lại bởi Caraka Team)

Fx Minh Hiếu, O.M.I. chuyển ngữ

Nguồn: omiwolrd.org

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.