Mừng lễ kỉ niệm Sinh nhật Dòng

 

Ngày 12 tháng 03 năm 2017 - Jaffna, Sri Lanka

Năm mươi bốn Hiến sĩ đã tụ họp tại Thodarpaham, Jaffna, vào ngày 17 tháng 2 năm 2017 mừng ngày kỉ niệm Hiến pháp và Luật dòng được phê chuẩn vào năm 1826. Cha Joseph Das Jebarathinam Tổng đại diện của giáo phận Jaffna đã chủ tế thánh lễ.

Trong bài giảng, cha Jebaratnam trích dẫn nhiều điều từ thư của  Cha bề trên tổng quyền viết dịp kết thúc Tam Niên của Hiến sĩ. Cha Jebaratnam đã dẫn giải và trích dẫn bảy điểm nổi bật trong bức thư này. Bằng giọng văn dí dỏm, cha dẫn mọi người đến những suy nghĩ sâu sắc.

Ca đoàn nhà Tiền tập viện đến từ Gnanodhayam, Mannar đã làm cho buổi lễ thêm sinh động, mặc dù chỉ có năm thành viên nhưng anh em đã làm cho nhà nguyện thêm sốt sắng qua phần biễu diễn những bài thánh ca. Thêm một em Tiền tập sinh đến từ tỉnh dòng Colombo và năm em khác đến từ phụ tỉnh Pakistan, sẽ cùng gia nhập vào nhà Tiền tập viện trong chương trình vào những ngày tới.

(Yazhathoni, February 2017)

Ngọc Thái, Ứng sinh OMI chuyển dịch

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.