Mừng lễ thánh cả GIUSE, bổn mạng các Hiến Sĩ Tu huynh

Khi chúng ta nói đến thánh Giu-se trong cuộc sống Hiến Sĩ, đặc biệt vào ngày 19 tháng 3, chúng ta nghĩ ngay đến anh em Hiến Sĩ Tu huynh trong Hội dòng. Điều này rất đúng, vì trong các cuộc họp Tổng tu nghị vừa qua, chúng ta đã cố gắng nhấn mạnh đến đặc sủng của các Tu huynh trong Hội dòng. Cha Bề trên Tổng quyền đã viết một lá thư sâu sắc về chủ đề này. Các Tu huynh của chúng ta nhắc nhở chúng ta về đặc sủng của đời sống tu sĩ mà tất cả chúng ta đã nhận được và đã liên kết chúng ta.

Tôi tin rằng anh em đều đồng ý để nhận thức rằng, công việc truyền giáo của Hội dòng tiến triển tốt một phần lớn là nhờ các Tu huynh: trên bình diện thể lý, với công việc xây dựng và bảo dưỡng; trong đời sống cộng đoàn, với sự quan tâm đến những anh em khác và những công tác mà các Tu huynh đảm trách; trong việc hành chính, vì có nhiều tu huynh tham gia vào việc quản lý tài sản trong Dòng; trong đời sống tinh thần và tôn giáo, với ý thức về sự chính xác và trung thành. Cũng vậy, trong đời sống của Giáo hội, với sự gần gũi họ có với mọi thành phần của dân Chúa. Điều này càng đúng trong linh đạo Hiến Sĩ: Các Hiến Sĩ Tu huynh luôn gần gũi với người nghèo và người bị bỏ rơi nhất. Các Tu huynh của chúng ta có lẽ không quan tâm đến việc giảng một bài về thần học của đời sống tận hiến. Nhưng tôi nghĩ rằng họ có thể vui vẻ kể cho chúng ta những câu chuyện tuyệt vời về cuộc sống của họ vừa thầm lặng vừa phong phú, nhiệt thành và luôn đượm tình huynh đệ. Trong những ngày "nghỉ ngơi tâm linh" của Mùa Chay, tôi mời các bạn hãy tạo cơ hội để lắng nghe các Tu huynh và mời họ kể chuyện của họ. Qua những câu chuyện kể đó, anh em Hiến Sĩ Tu huynh và linh mục chúng ta sẽ thấy càng gần gũi nhau hơn.

Mừng lễ thánh cả Giu-se đến tất cả anh em.

Louis Tardif, omi

Nguồn omi-qc-on.com

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.