Ngày thứ 22 (5/10) Giới thiệu Ban cố vấn Tổng quyền.

 

 

Trước khi bước vào một ngày dài rất bận rộn với những cuộc thảo luận và bổ sung những tài liệu khác nhau, để đưa ra trình Tổng tu nghị, các Tu nghị viên hiệp thông thiêng liêng cùng cộng đoàn Học viện thánh Mai Thiên Lộc tại Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo trong giờ kinh sáng.

Như đã hứa, dưới đây là bản tường trình ngắn gọn về lý lịch anh em Cố vấn tổng quyền nhiệm kỳ mới.

 

Phi châu - Madagasca :

Cha Guillaume MUTHUNDA HENGELEA, thuộc Tỉnh dòng Congo, được chọn làm Cố vấn Tổng quyền. Cha từng là thủ quỹ của Sứ vụ Angola. Sinh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, cha khấn đầu năm 1989 và chịu chức linh mục năm 1994. Cha giữ những nhiệm vụ khác nhau tại giáo xứ (Congo, Cameroun và Angola), trong việc huấn luyện và giáo dục. Cha từng là bề trên Sứ Vụ Angola (2009-2015). Ngài nói tiếng Pháp, Bồ đào nha và tiếng Anh.

Á châu - Đại dương châu

Tổng tu nghị đã bầu chọn cha Peter STOLL, sinh tại Úc và đi truyền giáo tại Indonesia từ hơn 30 năm nay. Cha đã chấp nhận việc bầu chọn này qua điện thoại. Sinh năm 1953, cha khấn đầu năm 1973 và chịu chức linh mục năm 1978. Cha có quốc tịch Indonesia và tại xứ này cha từng đảm trách nhiều nhiệm vụ khác nhau về mục vụ giáo xứ và việc huấn luyện. Cha cũng đã làm thư ký cho Vùng Á châu - Đại dương châu trong nhiều năm. Vào lúc được bầu chọn, cha đang là Cố vấn Tỉnh dòng và là cha xứ.

Canada - Mỹ

Cha Warren BROWN được tái bầu chọn là Cố vấn Tổng quyền cho nhiệm kỳ thứ hai. Cha sinh năm 1955 tại Fort Worth, Texas, Mỹ. Cha khấn đầu năm 1978. Sau khi chịu chức linh mục, cha đã làm việc 10 năm tại giáo xứ. Cha lấy bằng tiến sĩ Giáo luật tại đại học thánh Phaolo, Ottawa và từng làm việc tại Tòa án hôn phối trong nhiều giáo phận. Cha cũng làm việc rất tích cực trong công tác Công lý - Hòa bình và Vì một Thế giới lành mạnh. Từ 1955 đến 2010, cha giảng dạy giáo luật tại Viện thần học thánh Anton, Texas và từng là phó Viện trưởng tại đây. Tại Tổng tu nghị 2004, Cha được chọn làm giám đốc Hiệp hội các Học viện Hiến sĩ trình độ cao đẳng. Cha nói tiếng Anh, Pháp và Tây ban nha.

Âu châu :

Cha Antoni BOCHM, vừa được bầu chọn làm Cố vấn tổng quyền vùng Âu châu. Ngài đang giữ trách vụ Giám tỉnh Tỉnh dòng Ba lan, khi được Tổng tu nghị bầu chọn. Sinh năm 1969 và khấn đầu năm 1993, cha đã chịu chức linh mục năm 1999. Cha từng làm việc hai năm tại giáo xứ trước khi theo chương trình Cao học để chuẩn bị cho việc huấn luyện tại Học viện Obra. Trước hết, ngài là giáo sư và linh hướng, sau đó ngài làm giám đốc Học viện đến khi được gọi làm Giám tỉnh năm 2014. Cha nói tiếng Ba lan, tiếng Anh và tiếng Ý.

Mỹ châu La tinh:

Cha Alberto HUAMAN CAMAYO sinh năm 1970 đã được bầu chọn làm Cố vấn Tổng quyền của lục địa Châu mỹ La tinh rộng lớn, bao gồm cả vùng Caraibe, trong đó có Haiti. Cha đã khấn đầu năm 1997 và chịu chức linh mục năm 2001. Cha từng làm việc trong nhiều giáo xứ và đã từng làm giám đốc Học viện BOLPER tại Cochabamba, Bolivie. Khi còn ở Bolivie, cha đã làm việc mục vụ tù nhân và trong ngành giáo dục. Khi trở về Perou, cha được gọi làm thủ quỹ cho phụ Tỉnh này. Cho đến ngày được bầu chọn, cha đang là thành viên của tổng Ủy ban Tài chánh cũng như bề trền của phụ Tỉnh Perou, trực thuộc nhà Tổng quyền. Cha nói tiếng Tây ban nha, tiếng Anh và tiếng Ý.

 

Đình Hương, omi

Chuyển dịch từ omiworld.org

 

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.