Ngôi nhà nhỏ bé Chí Hòa chia sẻ niềm vui lớn trong dịp 191 năm Chuẩn nhận Hiến pháp và Luật dòng

17/2 là ngày có ý nghĩa đặc biệt với các Hiến sĩ. Là một nhà nhỏ bé, Chí Hòa luôn tận dụng mọi cơ hội để tham dự vào đời sống chung của các Hiến sĩ, nhất là vào các ngày lễ có ý nghĩa của Dòng. Trong tinh thần đó, ngày 17/2/2017, nhà Chí Hòa cũng dâng Thánh Lễ đơn sơ, nhỏ bé, nhưng rất phong phú và ý nghĩa.

Thánh Lễ chỉ có mười người, nhưng gồm nhiều thành phần: sinh viên tìm hiểu, thầy học viện, và các cha. Có ba cha, thì mỗi cha lại đến từ một miền rất xa xôi: một từ Pháp, một từ Mỹ, một từ sứ vụ tại Tây Bắc Việt Nam. Sáu sinh viên thì đến từ sáu tỉnh thành: Yên Bái, Nam Định, Nghệ An, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu. Người thứ 10 là thầy học viện, đến từ Sài Gòn.

Chúng tôi dâng Thánh lễ tạ ơn vì Ơn gọi Hiến sĩ mà Chúa đã ban cho chúng tôi. Sau bài giảng, những người đã khấn tiến lên, tay cầm nến, đọc lại lời khấn của mình. Những lời này như một lần hun nóng lại tinh thần phục vụ, hy sinh, tiếp thêm sức mạnh cho hành trình đầy gian nan, vất vả, nhưng cũng đầy niềm vui và hạnh phúc mà Chúa trao cho mỗi người.

Cuối lễ, các em sinh viên và các Hiến sĩ đã cùng chung một tâm tình dâng lên Mẹ Vô Nhiễm lời kinh tận hiến “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, Mẹ Đức Kitô, và cũng là Mẹ chúng con…” để xin Mẹ gìn giữ, chở che, và cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người, mỗi sứ vụ mà Chúa đã yêu thương trao gửi.

Một ngày hạnh phúc…

An Hòa, omi

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.