Nhà Sinh Viên : Khám phá và cổ võ ơn gọi.

Bổn mạng nhà Sinh viên 29 tháng 5 : Chân Phước Giuse Gia Hòa

HP52. Qua chúng ta Đức Kitô mời gọi.

Đức Kitô không ngừng mời gọi các bạn trẻ tiếp bước theo Người đi rao giảng Nước Trời. Chúng ta phải ý thức là qua sự vui vẻ và quảng đại của đời sống chúng ta, mà những anh em khác được mời gọi đáp trả lại tiếng Chúa. Chúng ta phải nắm bắt cơ hội để nói cho mọi người biết nhu cầu cấp bách của Giáo Hội và của thế giới, và cách thế anh em Hiến Sĩ nỗ lực đáp ứng những nhu cầu đó. Chúng ta cũng sẽ cầu nguyện và xin Chủ ruộng gởi thợ gặt đến.

HP53. “Hãy đến mà xem”

Các gia đình Kitô hữu, các nhóm trẻ, cộng đòan Kitô giáo, giáo xứ hoặc tập thể nào khác, đều là những môi trường thuận lợi cho việc phát triển ơn gọi.Từ những nơi đó, nhiều bạn trẻ khám phá ra con người của Đức Kitô và say mê sứ điệp của Người. Cũng từ những môi trường đó, họ bắt đầu thể hiện khả năng sinh hoạt và tông đồ của họ. Vì thế, chính nơi những môi trường đó, chúng ta phải giúp họ khám phá ra ơn gọi của mình và đồng hành với họ trên con đường tìm hiểu.

Nhà chúng ta luôn sẵn sàng đón tiếp những người ước muốn đến xem và thử chia sẻ đời sống với chúng ta.Trong tình huynh đệ, chúng ta sẽ giúp họ nhận ra những gì Thiên Chúa đang trông chờ họ và đặc sủng Người ban tặng cho họ trong Hội Thánh.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.