Nhà Tình Thương

Hành hương cùng người khuyết tật, một trải nghiệm yêu thương.

Hành hương cùng người khuyết tật, một trải nghiệm yêu thương.

Từ ngày 01- 03/09/2016, hai lớp Tiền Tập Sinh và Tập Sinh O.M.I có dịp hành hương và tĩnh tâm với các cô, chú và anh chị em khuyết tật. Đây là chuyến đi hành hương đã để lại nhiều cảm nghiệm cho anh em. Chuyến đi này do cha Giuse Đinh Kim Chí, giám tập dòng O.M.I Sứ Vụ Việt Nam tổ chức cùng với một số nhà hảo tâm.

  • Nhà Tình Thương họ đạo Búng

    Nhà Tình Thương họ đạo Búng

    Mục đích và chức năng: tiếp nhận và quản lý, tổ chức nuôi dưỡng, đảm bảo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện đặc biệt khó khăn, không tự lo được cuộc...

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.