Nhà Tình Thương

NHÓM NẮNG ẤM

NHÓM NẮNG ẤM

Nhóm Nắng Ấm bắt đầu chỉ với 3 con người nhỏ bé, có chung một niềm tin, mang trong mình khát mong được chia sẻ, đồng hành với những người thiếu may mắn trong cuộc sống; với trẻ mồ côi, người già neo đơn, những người sống xa gia đình đang cần một người bạn để sẻ chia

  • Nhà Tình Thương họ đạo Búng

    Nhà Tình Thương họ đạo Búng

    Mục đích và chức năng: tiếp nhận và quản lý, tổ chức nuôi dưỡng, đảm bảo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện đặc biệt khó khăn, không tự lo được cuộc...

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.