Sống Tuần Thánh với cha Mai Thiên Lộc: Thứ Năm Tuần Thánh và Thánh Thể

Cậu Mai Thiên Lộc được rước lễ lần đầu vào Thứ Năm Tuần Thánh tại trường Trung học Nobles ở Turin. Đây luôn là một khoảnh khắc quan trọng để ngài nhớ lại niềm vui của sự kiện quan trọng này.

Antoine Ricard, từng là chủng sinh giáo phận tại Marseille, đã ghi lại:

Một ngày Thứ Năm Tuần Thánh - tôi còn nhớ lại - chúng tôi ở trong Nhà thờ Chánh tòa Marseille. Đức giám mục (Eugene de Mazenod) đang cử hành nghiêm trang, bất ngờ chúng tôi thấy ngài khóc và, dẫu đã cố gắng, ngài vẫn không thể che giấu việc này. Các chủng sinh đứng quanh ngai giám mục, chợt giật mình bởi cảm xúc của ngài, đều cảm động khi nhìn ngài. Vị giám mục nhận thấy điều này, và quay sang một trong số họ, tác giả của những dòng này, mà tầm nhìn cận cảnh khiến ngài nhìn rõ ràng hơn:

"Này anh bạn trẻ," ngài nói cách giản dị làm anh yên lòng, "đừng giật mình như thế - hôm nay là kỷ niệm ngày rước lễ lần đầu của cha."

Đức cha Antoine RICARD: "Monseigneur de Mazenod, giám mục Marseille, Đấng sáng lập Dòng Truyền giáo Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, trang 12."

Khi chúng ta cử hành Bí Tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly, có thể là dịp chúng ta nhớ lại sự kiện ngày rước lễ lần đầu của chính mình với niềm vui và sự tạ ơn.

Frank Santucci, omi – 7/4/2017

Đình Hương, omi chuyển dịch

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.