Suy niệm đại hội giới trẻ OMI 2016

Năm 2016, Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm mừng 200 năm thành lập, không có gì là ngạc nhiên khi chủ đề chính của Đại hội Giới trẻ OMI tại Krakow là « Cộng đoàn ». Thế nhưng, không phải ai cũng biết là , trước khi thành lập Dòng Hiến sĩ, cha thánh Mai Thiên Lộc đã làm việc với các bạn trẻ.

 

Năm 1813 ngài đã lập ra Hiệp hội Giới trẻ AIX – một tổ chức đã quy tụ được 60 bạn trẻ đến với Chúa Kitô, ngay năm sinh hoạt đầu tiên. Chỉ 4 năm sau, con số này đã lên đến 300 thành viên !

Theo tinh thần của đấng Sáng lập, cha Tổng quyền nhấn mạnh : khi nói về lễ này của Dòng Hiễn sĩ, ngài thấy không thể không nói về giới trẻ - chính vì thế, chúng tôi xin mời các bạn đến sống tinh thần cộng đoàn của anh em Hiến sĩ và của các bạn trẻ trong suốt Đại hội Giới trẻ OMI 2016.

Điều gì đã thu hút các bạn trẻ (đang sống trong thời hậu Cách mạng và Tục hóa) đến với Hiệp hội giới trẻ ? Những bạn trẻ này được thế gian hứa hẹn cho một cuộc sống đầy vui thú nhưng lại không có được niềm vui đích thực, cho sự « tự do » nhưng không có trách nhiệm và cho cả những chọn lựa dễ dàng nhưng không có mục đích, không cảm hứng và không ý nghĩa. Mai Thiên Lộc khao khát mang tình yêu Đức Kitô đến với họ - cha tin rằng một khi đã hiểu rõ Đấng Cứu chuộc, các bạn sẽ trở thành những nhà truyền giáo nhiệt tâm và họ sẽ làm chứng cho Sự thật về Người trong mọi nơi, họ sẽ trở thành men trong bột và muối cho thế gian. Đấng sáng lập OMI đã khai thác chủ đề này một cách rất thoáng – trong khi đa phần các giáo sĩ khác lại rất mô phạm. Cha Mai Thiên Lộc có được mối tương quan gần gũi với giới trẻ. Ngài đã dành nhiều thời gian để chơi đùa với họ, nhưng cũng để huấn luyện các học sinh của ngài nên trưởng thành hơn. Dành nhiều thời giờ cho các bạn trẻ, ngài muốn cho họ thấy họ quan trọng thế nào đối với ngài – qua đó, ngài cố gắng mang tình yêu của Chúa đến vói họ, Đấng yêu mến họ nhất.

Tuy nhiên, là một nhà giáo dục thực sự, khi ngài dành nhiều thời gian cho giới trẻ, cha Mai Thiên Lộc cũng đòi hỏi nơi các học trò của ngài những sứ vụ để giúp họ được phát triển. « Hãy nghiêm khắc với chính mình – dẫu rằng những người khác không đòi hỏi gì nơi bạn » Thánh nhân dẫn dắt các bạn trẻ theo quy luật : trước hết phải tự huấn luyện để trở nên người có đức tin mạnh mẽ và sau hết trở nên một nhà truyền giáo đầy nhiệt huyết. Còn nữa, lý do mà ngài dành nhiều thời giờ cho giới trẻ là vì ngài muốn họ có một nền giáo dục vững chắc và một sự trưởng thành cần thiết.

Theo tinh thần này của cha Mai Thiên Lộc, chúng tôi muốn liên kết chủ đề về đời sống cộng đoàn với những đức tính riêng của mỗi người, mỗi Kitô hữu và nhà truyền giáo.

 

Làm thế nào ?

Vào mùa thu vừa qua, Thánh Giá của Đại hội Giới trẻ Hiến sĩ đã bắt đầu chuyến hành hương trong các giáo xứ tại Ba-Lan. Thánh giá lưu lại 2 tuần trong mỗi giáo xứ. Thánh giá được đồng hành bởi một vị thánh, hay chân phước. Điều gì đã giúp họ trong khi thi hành sứ vụ ? Điều gì nổi bật nơi họ, là người, là tín hữu và là thánh ? Chúng ta có thể học hỏi gì nơi họ ?

Đại hội Giới trẻ OMI 2016

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.