Thánh lễ Tạ ơn mừng kính các Chân phước tử đạo Lào tại Belleville, Illinois, USA

Ngày 28 tháng 6 năm 2017 - Hoa Kỳ

Trung tâm hành hương Đức Mẹ Tuyết  ở Belleville, Illinois, là nơi diễn ra thật tốt đẹp Lễ Tạ ơn mừng kính các vị Tử đạo Lào vào cuối tuần từ 17 đến 18 tháng 6 năm 2017. Gần 350 người, đa số là người gốc Lào, đã đến Đền thánh do Dòng Hiến sĩ phụ trách để tôn vinh 17 linh mục và giáo dân đã dâng hiến mạng sống vì đức tin từ năm 1954 đến năm 1970. Sáu trong số những vị Tử đạo này là những nhà truyền giáo Hiến sĩ Đức Mẹ Vô nhiễm từ Pháp và Ý.

 

Các vị khách danh dự là Tổng giám mục hiệu tòa Roger SCHWIETZ, OMI, từ Anchorage, Alaska - Đức Hồng Y được bổ nhiệm, Đức Cha Louis-Marie Ling Mankhanekoun, Đại diện Tông Tòa của Paksé, Lào, và Quản nhiệm Tông Tòa của Viêng Chăn, Lào - và Đức cha Tito Banchong Thopanhong, Quản nhiệm Tông Tòa của Luang Prabang, Lào.

Tại bữa tiệc liên hoan vào ngày 17 tháng 6, bên cạnh những bài nói chuyện của ba vị giám chức, có linh mục cáo thỉnh viên cho 17 vị tử đạo, cha Roland JACQUES, OMI đã trình bày về quá trình dẫn đến việc phong chân phước cho các vị tử đạo, và có cha Warren BROWN, OMI, Cố vấn tổng quyền cho Canada-Hoa Kỳ, đại diện cho cha Tổng quyền. Các vũ công và ca sĩ người Kmhmu, Lào, Hmong và Miến Điện giúp vui văn nghệ cho khách xen kẽ trong những buổi nói chuyện.

Trong Thánh lễ Tạ ơn vào ngày 18 tháng 6, có khoảng 20 linh mục đồng tế từ Hoa Kỳ và từ Pháp, Thái Lan và Việt Nam. Trong số các linh mục có cha Lucien BOUCHARD, OMI đã 88 tuổi, người đã từng làm việc với một số vị tử đạo ở Lào cho đến khi cha bị buộc phải rời khỏi đó và tiếp tục sứ vụ của mình ở Borneo. Có các linh mục, tu sĩ nam nữ làm việc với người Hmong, Khmu, Lào, Karen và Karenni trong các giáo phận khác nhau tại Hoa Kỳ, cũng đến tham dự ngày đại hội.

 

Đình Hương, OMI

Chuyển dịch từ omiworld.org

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.