Thư Ngỏ

Ngỏ lời cùng các bạn trẻ

Chắc hẳn bạn đã từng đọc qua hay nghe đọc Lời Chúa : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” (Mt 9,37) hay “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá (Mc 1,17)....

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.