Tiền Tập Viện : Bổn mạng 26 tháng 7 : Chân phước Anrê Phú Yên

HP54. Đối với các ứng sinh có ý muốn theo đuổi ơn gọi, trước khi nhận vào tập viện, chúng ta phải chuẩn bị cho họ một chương trình thích hợp, sống trong một cộng đoàn hoặc thường xuyên liên lạc với anh em Hiến sĩ. Mục đích là giúp cho họ có đời sống về nhân bản và Kitô hữu trưởng thành, điều không thể thiếu cho năm nhà tập được sinh hoa kết quả, và cũng để kiểm chứng sự thích nghi của họ với đời sống Hiến sĩ.

LD54a. Ngòai những gì giáo luật đòi hỏi để được nhận vào nhà tập, các ứng sinh phải chứng tỏ được sự trưởng thành theo tuổi tác của họ, phải có một kiến thức tốt về giáo lý, sự trung thành trong niềm tin và trong đời sống Kitô hữu, có lòng yêu mến người nghèo và có sự thích nghi với đời sống cộng đòan.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.