Tin GH Hoàn Vũ

Công bố văn kiện Tòa Thánh về thể thao

Công bố văn kiện Tòa Thánh về thể thao

Giáo Hội đặc biệt đương đầu với 4 thách đố nhằm tránh cho thể thao không bị ô nhiễm, ví dụ sự hạ giá thân xác, dẫn tới hành vi ”tự động hóa các vận động viên”, và người ta thường thấy điều này trong biết bao trường hợp chuyên biệt quá sớm, gây tổn hại sức khỏe.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.