Tin GH Việt Nam

Năm Thánh kỷ niệm 30 Năm phong Hiển thánh cho 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam

Năm Thánh kỷ niệm 30 Năm phong Hiển thánh cho 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam

Năm thánh mở ra cho Giáo hội nhiều cơ hội để con cái Chúa lãnh nhận ơn thánh. Nhờ lời cầu bàu của các thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cho con cái Chúa biết hăng say phụng sự Chúa và góp phần loan báo Tin mừng trên quê hương đất nước mà các vị thánh tử đạo đã gieo mầm đức tin bằng dòng máu thắm.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.