TIN TỨC

21/5 đến 29/5 Cầu nguyện cho ƠN GỌI HIẾN SĨ

21/5 đến 29/5 Cầu nguyện cho ƠN GỌI HIẾN SĨ

Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô nhiễm vừa tình cờ gặp và chào thăm bạn qua trang WEB này, là một trong những cánh tay nối dài của Đức Kitô trong cánh đồng truyền giáo. Anh em Hiến Sĩ đã thấy cảm mến và muốn mời gọi bạn đến thăm cộng đoàn anh em đang sống, khám phá sứ vụ tông đồ anh em đang thực hiện.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.