Tĩnh tâm quý I, học viện Mai Thiên Lộc

Ngày  26-11-2016, 32  anh em Hiến sĩ tại Học viện Mai Thiên Lộc ( Lái Thiêu) và 8 anh em Hiến sĩ đang đi sứ vụ năm tại cùng nhau họp mặt tĩnh tâm tại Đan viện Biển Đức nữ (Thủ Đức).

Buổi sáng, cha giảng phòng Emmanuel Trần Quang Khương O.M.I. trong bài giảng về Linh đạo Hiến sĩ đã giúp anh em tái đào sâu về Ba lời khấn của  tu sĩ. Ngài cho biết, thực trạng chung của tu sĩ trên thế giới thì việc giữ lời khấn vâng phục thường gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của các tu sĩ, nam cũng như nữ ở vùng Á Châu là việc giữ lời khấn khiết tịnh. Cha Emmanuel cũng vừa tham dự Tổng tu nghị lần thứ 36 của Hội dòng tại Roma, ngài chia sẻ với anh em về những thông tin, những ưu tư của Tu nghị trong sứ vụ truyền giáo. Cha đề nghị mỗi anh em Hiến sĩ hãy nhìn lại mình để nhìn nhận mình trong mối tương quan với Chúa ra sao, việc tuân giữ những lời khấn như thế nào để trở thành một tu sĩ, một Hiến sĩ thực sự. Sau tất cả, mỗi người cũng phải tự mình đặt câu hỏi với Chúa như anh thanh niên sau khi đã tuân giữ các điều răn từ nhỏ: “ Thưa Thầy, con còn thiếu điều gì nữa?”

Buổi chiều, cha Giuse Teresa Trần Anh Thụ, cha giáo môn Tâm Lý Mục Vụ, chánh xứ Trung Bắc đã chia sẻ với anh em về vấn đề giới trẻ và giới tính trong đời sống tu trì và mục vụ. Đây là một phần trong chương trình huấn luyện người tu sĩ, Hiến sĩ trưởng thành trong đời sống nhân bản cũng như tâm linh. Thật vậy, trước khi là tu sĩ, đang khi là tu sĩ, chúng ta vẫn mang đầy đủ giới tính của mình. Sống giới tính của mình trong sự độc thân thánh hiến, trước tiên có nghĩa là sống sung mãn giới tính của mình, lấy làm hạnh phúc vì được là người nam, là đảm nhận nam tính của mình một cách tích cực, có cách ứng xử phù hợp trong vấn đề giới tính. Tu sĩ tự nguyện sống độc thân và khiết tịnh để có thể hiến mình trọn vẹn cho việc phụng sự Thiên Chúa và phục vụ người khác. Điều này không có nghĩa là chối bỏ giới tính, là khước từ sống sung mãn giới tính của mình, bởi vì hiến mình cho một lý tưởng cao đẹp thì không phải làm cho mình trở nên cằn cỗi hoặc giảm giá con người mình đi. Buổi học khá sôi nổi và hào hứng với sự chia sẻ những kiến thức lẫn kinh nghiệm mục vụ của cha giáo.

Ngày tĩnh tâm gặp mặt kết thúc bằng giờ Kinh Chiều 1 ngày Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng. Sau đó, một số anh em phải về lại giáo xứ nơi mình phục vụ để kịp chuẩn bị những chương trình cho ngày Chúa nhật và hẹn gặp nhau trong ngày tĩnh tâm tiếp theo vào tháng 1 năm 2017.

Fx Minh Hiếu O.M.I.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.