Tổng tu nghị Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, O.M.I.

Ngày 14/09/2016, 82 thành viên Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm sẽ bắt đầu Tổng tu nghị thứ 36,  một biến cố lịch sử thường tổ chức mỗi 6 năm. Từ nhà nguyện nhà Tổng quyền Dòng Lasan tại Roma, cùng cất tiếng hát kinh nguyện Chúa Thánh Thần, họ sẽ tiến về khán phòng Aula và tại đó vị bề trên Tổng quyền, cha Louis LOUGEN sẽ chính thức khai mạc hội nghị.

Vài thành viên của Tổng tu nghị là "mặc nhiên", tên của họ được ghi đậm nét, trong danh sách thành viên. Năm Tu huynh - ghi chữ nghiêng - mỗi châu lục một người, được cha Tổng quyền mời. Những thành viên khác được bầu chọn bởi anh em Hiến sĩ trong các vùng khác nhau, tùy theo số lượng Hiến sĩ đã khấn  trong vùng của họ.

Có những đấng bậc lão thành và có những vị trẻ tuổi đầy khôn ngoan. Thành viên trẻ nhất là 34 tuổi và thành viên "niên trưởng" được 79. Cả hai vị đều đến từ Phi châu - Madagasca. Tuổi trung bình các vị là 52. Tuổi chia trung bình là 53,8.

Ngoài các thành viên còn có 48 Hiến sĩ (31 linh mục, 1 Tu huynh và 16 Học viên) họp thành Ban nhân sự, hầu giúp cho mọi việc từng ngày trôi chảy. Các Học viên đến từ Học viện quốc tế tại Roma và Học viện tỉnh dòng Ý, họ sẽ ngụ tại nhà Học viện quốc tế Vermicino, ngay bên ngoài Roma.

Trong suốt thời gian Tu nghị, ban Truyền thông Hiến sĩ sẽ cung cấp đầy đủ tin tức, trên trang mạng của Hội dòng (www.omiworld.org)

17/08/2016

 

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.