Tu Đức

Lịch sử và ý nghĩa của cây Thánh Giá

Lịch sử và ý nghĩa của cây Thánh Giá

Không rõ từ đâu, nhưng có một sự trùng hợp thật là ý nghĩa giữa Thánh Giá với văn hoá Á đông. Nói đến chữ Thập đỏ, hay dấu Thập xanh là ai cũng hiểu đó là y tế, là cứu thương, là nhân đạo. Đó chẳng phải là ý nghĩa cứu độ nhờ Thánh giá của người Kitô hữu đó sao?

  • Yêu cho đến cùng

    Yêu cho đến cùng

    Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3, 16).

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.