Tư Liệu Hiến Sĩ

Kinh nguyện Năm Ơn Gọi Hiến Sĩ

Kinh nguyện Năm Ơn Gọi Hiến Sĩ

Lạy Cha, xin gửi đến cho chúng con những bạn trẻ với lòng quảng đại, yêu mến Chúa Giêsu hết lòng, sẵn sàng dâng hiến trọn đời họ cho Cha, đi đến với những người nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất, để loan báo Tin Mừng.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.