Ứng Sinh

Muối cho đời, ánh sáng cho trần gian - Mừng Bổn mạng và bế giảng lớp Tìm hiểu Ơn gọi Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Muối cho đời, ánh sáng cho trần gian - Mừng Bổn mạng và bế giảng lớp Tìm hiểu Ơn gọi Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Khai mạc ngày 04/09/2016, lớp Tìm hiểu Ơn gọi quy tụ các anh em trẻ có ý định dấn thân vào đời Thánh hiến, qua con đường của Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Trải qua gần 9 tháng bên nhau, anh em đã có những trải nghiệm rất quý giá, để đến hôm nay, 28/05/2017, mọi người cùng dâng lên Chúa lời tri ân.

© 2016 by Donghiensi.Net. All rights reserved.